saippuakuplat

Navigaatiovalikko

Varhaiserityiskasvatus

Kiertävä varhaiskasvatuksen erityisopettaja Kaisu Kaverinen p. 040 1044 241 kaisu.kaverinen@lieksa.fi


 

PTV-sisältö

Erityisvarhaiskasvatus

Vastuuorganisaatio: Lieksan kaupunki

Erityispäivähoito on Lieksassa keskitetty ensisijaisesti päiväkoteihin.


Ennaltaehkäisevän työn ja varhaisen puuttumisen toimintamallin mukaan varhaiskasvatuksen henkilöstöllä on Lieksassa keskeinen rooli lapsen tuentarpeiden havaitsemisessa ja huolen puheeksi ottamisessa huoltajien kanssa. Huolen herätessä asiasta keskustellaan mahdollisimman pian huoltajien kanssa. Huoltajille annetaan tietoa lapsen kehityksen, oppimisen ja hyvinvoinnin tukimuodoista ja heitä kannustetaan ottamaan puheeksi omat havainnot lapsen kehitykseen ja oppimiseen liittyvistä haasteista.

Lieksassa lapsen tuen järjestämistä ohjaa kolmiportainen malli (yleinen tuki, tehostettu tuki ja erityinen tuki), jonka tarkoitus on helpottaa määrittelemään tuen tarpeessa olevan lapsen tilannetta.

Kenelle ja millä ehdoin

Lapsen mahdollinen tuen tarve selvitetään varhaiskasvatussuunnitelmaa laadittaessa. Työhön voi vanhempien ja henkilöstön lisäksi osallistua esim. psykologi, puheterapeutti tai toimintaterapeutti.

Puhelinasiointi
Palvelun toteuttaa
  • Lieksan kaupunki