Navigation Menu

Lieksan kaupungin uutiset ja tiedotteet

Lieksan kaupungin uutiset ja tiedotteet

Asset Publisher

angle-left Työhyvinvointi kasvanut Lieksan kaupungin ja Lieksan Kehitys Oy Lieken henkilöstön keskuudessa

Työhyvinvointi kasvanut Lieksan kaupungin ja Lieksan Kehitys Oy Lieken henkilöstön keskuudessa

Lieksan kaupungin ja Lieksan Kehitys Oy Lieken henkilöstön työssä hyvinvointi on parantunut poikkeuksellisesta ja epävarmasta koronavuodesta huolimatta, ilmenee henkilöstölle suunnatun työhyvinvointikyselyn tuloksista.

Erittäin positiivista kyselyn tuloksissa on se, että näin poikkeuksellisesta vuodesta huolimatta kokemus työn kuormittavuudesta ei ole mennyt huonompaan suuntaan, vaan on pysynyt samalla tasolla, kuin edellisenä vuonna, iloitsee Lieksan kaupungin hyvinvointijohtaja Arto Sihvonen.

 -Arvio omasta työkyvystä on samalla kehittynyt parempaan suuntaan, mikä on erinomainen asia. Kaupungin henkilöstö on tehnyt poikkeustilanteessa erinomaista työtä, ja uskon, että onnistuminen näkyy myös näissä tuloksissa, Sihvonen jatkaa.

Työhyvinvointikyselyn kaikki osa-alueet (asteikko 0-5) ovat vuonna 2020 kehittyneet myönteiseen suuntaan vuoden 2019 tuloksiin verrattuna. Kyselyyn vastasi yhteensä 179 työntekijää, vastausprosentin ollessa 60,3. Vuoden 2019 työhyvinvointikyselyn vastausprosentti oli 64.

Kyselyn tulokset ylittävät vastausprosenttia lukuun ottamatta henkilöstöhallinnon vuoden 2020 toiminnallisten tavoitteiden keskiarvotavoitteet, jotka toteutuivat seuraavasti:

 

                                                          Tavoite Toteuma
     
Esimiestyö 3,70 3,89  (+0,25)
     
Ergonomia ja työterveys 3,55                3,63  (+0,22)
     
Optimaalinen kuormitus  3,48                3,49  (+0,06)
     
Työkyky 4,00                4,06  (+0,11)
     
Tiedonkulku ja vuorovaikutus 3,45                3,63  (+0,24)
     
Työn kehittävyys 3,63                 3,78  (+0,25)
     
Vastausprosentti 68,00              60,30

 

 

Työhyvinvointikysely toteutetaan vuosittain Lieksan kaupungin ja Lieksan Kehitys oy Lieken vakinaiselle henkilöstölle ja vähintään vuoden mittaisessa työ- tai virkasuhteessa olevalle määräaikaiselle henkilöstölle.

Vuoden 2019 työhyvinvointikyselyn jälkeen Lieksan kaupungin yhteistyötoimikunta asetti kehittämistoimenpiteiksi tiedotuksen avoimuuden ja ennakoinnin sekä työhyvinvoinnin kehittämisen työyksikkökohtaisesti. Tulosten perusteella asetetut kehittämistoimenpiteet ovat onnistuneet.

-Huomion arvoista on myös selvä parannus esimiestyön arvioinnissa, joka kertoo siitä, että esimiestyö on ollut laadukasta muutosten ja epävarmuuden leimaamassa korona-ajassa, hyvinvointijohtaja Sihvonen kiittelee.

Vuoden 2021 kehittämiskohteiksi yhteistyötoimikunta määritteli työhyvinvoinnin, työkyvyn ja yhteistoiminnan ylläpitämisen koronapoikkeustilanteessa sekä tiedonkulun, vuorovaikutuksen ja ennakoinnin kehittämisen läpi koko organisaation.

 

Lisätietoja:

Arto Sihvonen, hyvinvointijohtaja

p. 040 1044 101