Navigation Menu

Lieksan kaupungin uutiset ja tiedotteet

Lieksan kaupungin uutiset ja tiedotteet

Asset Publisher

angle-left Lieksassa selvitettiin Mätäsvaaran vanhan kaivoksen ympäristövaikutuksia: alueella ei ole tarvetta jälkihoito- tai riskienhallintatoimille

Lieksassa selvitettiin Mätäsvaaran vanhan kaivoksen ympäristövaikutuksia: alueella ei ole tarvetta jälkihoito- tai riskienhallintatoimille

Mätäsvaaran vanhan molybdeenikaivoksen rikastushiekka-alueella lokakuussa 2021 käynnistynyt selvityshanke saatiin valmiiksi tammikuussa 2023. Selvityksen perusteella Mätäsvaaran kaivoksen alueella ei ole tarvetta jälkihoito- tai riskienhallintatoimille. 

Mätäsvaaran kaivosalueella tehtiin ympäristön tilaa koskevia tutkimuksia vuosien 2021 ja 2022 aikana. Tutkimuksilla selvitettiin rikastushiekan ominaisuuksia sekä hiekasta mahdollisesti aiheutuvaa kuormitusta alueen maaperään, pohja- ja pintavesiin sekä ilmaan.

Tutkimusten perusteella Mätäsvaaran rikastushiekka sisältää kohonneina pitoisuuksina kuparia, sinkkiä ja molybdeenia, jotka molybdeenia lukuun ottamatta ovat kuitenkin hyvin niukkaliukoisessa muodossa. Rikastushiekka-alueen alapuolinen turvekerros sitoo hiekasta liukenevaa molybdeenia, jonka vuoksi kaivosalueen ympäristössä ei ole havaittavissa merkittävää molybdeenipitoisuuksien kohoamista. Selvitysten perusteella Mätäsvaaran rikastushiekka ei muodosta hapanta valumaa, eikä alueella siten esiinny eikä ole odotettavissa useille muille kaivosalueille tyypillistä happamuuden ja metallipitoisuuksien kasvua ympäristössä. Tutkimuksista laaditun raportin mukaan Mätäsvaaran kaivoksen alueella ei ole tarvetta jälkihoito- tai riskienhallintatoimille. Pohjois-Karjalan ELY-keskus on antanut selvityksestä laaditusta raportista lausunnon, jossa todetaan selvitysten olevan riittäviä ja raportissa esitettyjen johtopäätösten olevan oikeita.

Lieksan Mätäsvaarassa sijaitseva vanha molybdeenikaivos on ollut toiminnassa vuosina 1940–47. Alueella on havaittavissa nykyään vanhan kaivostoiminnan jäljiltä kolme pientä vedellä täyttynyttä louhosta sekä noin 15 hehtaarin kokoinen peittämätön rikastushiekka-alue. Alueella ei aiemmin ollut tehty kattavia rikastushiekan laatua tai ympäristön tilaa koskevia tutkimuksia. Seurantahankkeeseen liittyvät tutkimus- ja raportointityöt toteutti Envineer Oy.

Mätäsvaaran kaivannaisjätealue kuuluu kansalliseen luetteloon, johon on listattu käytöstä poistettuja ja hylättyjä kaivannaisjätealueita, joista joko aiheutuu tai voi aiheutua uhkaa ympäristölle tai ihmisten terveydelle. Kunkin kohteen ympäristö- ja terveysvaikutuksia selvitetään KAJAK-hankkeessa, jota toteuttaa koko maassa Pirkanmaan ELY-keskus. Valtakunnallisessa hankkeessa kartoitetaan lähivuosina yhteensä 19 käytöstä poistetun tai hylätyn kaivannaisjätealueen ympäristö- ja terveysvaikutuksia sekä kunnostustarvetta.

 

Yhteyshenkilöt:

Pirkanmaan ELY-keskus (tilaaja), PIMA-asiantuntija Jari Tiainen, puh. 040 538 6598, sähköposti: jari.tiainen@ely-keskus.fi

Lieksan kaupunki, rakennustarkastuspäällikkö Jorma Sarkkinen, puh. 040 1044 790, sähköposti: jorma.sarkkinen@lieksa.fi

Envineer Oy (tutkimusten toteuttaja), projektipäällikkö Ari Kolehmainen, puh. 050 3060 753, sähköposti: ari.kolehmainen@envineer.fi