Navigation Menu

Lieksan kaupungin uutiset ja tiedotteet

Lieksan kaupungin uutiset ja tiedotteet

Asset Publisher

angle-left Lieksassa kuntalaisille, yrityksille ja yhdistyksille mahdollisuus vaikuttaa kaupungin tulevaisuuden painopisteisiin

Lieksassa kuntalaisille, yrityksille ja yhdistyksille mahdollisuus vaikuttaa kaupungin tulevaisuuden painopisteisiin

 

Teemaseminaari yrityksille ja yhdistyksille 15.3. ja kuntalaisfoorumi 16.3.

 

Lieksassa kuntalaisille sekä yrityksille ja yhdistyksille järjestetään ensi viikolla tilaisuuksia, joissa on mahdollisuus vaikuttaa Lieksan kaupungin painopisteisiin tulevaisuudessa. Tilaisuudet ovat osa Lieksan kaupungin strategian päivittämistä.

Kaupunki järjestää yrityksille ja yhdistyksille suunnatun teemaseminaarin 15.3.2022 Brahea-kampuksella, jossa haetaan kaupungin strategiaan liittyviä painopisteitä paikallisten yritysten ja yhdistysten näkökaulmasta.

Yksittäisten kaupunkilaisten näkökulmia kaupungin kehittämiseen puolestaan halutaan saada selville Kulttuurikeskuksen Brahe-salissa 16.3. järjestettävässä kaikille avoimessa kuntalaisfoorumissa.

-Molempiin tilaisuuksiin toivotaan runsasta osanottoa, sillä nämä ovat niitä paikkoja, joissa jokainen voi saada äänensä kuuluviin, taustoittaa kaupunginjohtaja Jarkko Määttänen. Molemmissa tilaisuuksissa strategian painopisteitä haetaan pienryhmätyöskentelyjen avulla.

 

Strategian päivittämisen eteneminen ja tehdyt kyselyt

Lieksan kaupunginvaltuusto aloitti strategian päivittämisen syksyllä 2021, ja työn tueksi on kerätty tietoa kolmella kyselyllä. Loppuvuodesta 2021 järjestetty osallisuuskysely sekä alkuvuonna kaupungin strategiakysely sekä valtakunnallinen seutukaupunkiverkoston vetovoimakysely luovat pohjaa tulevan strategian linjauksille.

Kaupungin strategiakyselyssä vastauksia haettiin kuuden peruskysymyksen kautta, joissa vastaajat pääsivät asettamaan väittämiä tärkeysjärjestykseen parivertailujen kautta. Vastauksia kyselyyn tuli 1096 ja parivertailuja 22 330. Kysely järjestettiin niin vakituisesti kuin osa-aikaisesti Lieksassa asuville sekä kaupunkiorganisaation henkilöstölle.

Kaupunginjohtaja Jarkko Määttänen kiittelee lieksalaisia aktiivisesta osallistumista kyselyihin. -Runsas vastaajamäärä kertoo siitä, että oman kaupungin kehittäminen kiinnostaa ihmisiä.

Strategiakyselyn perusteella Lieksan vahvuuksiksi nousivat asumisen helppous, luonto ja Suomen upeimmat retkeilykohteet sekä rauhallisuus ja peruspalveluiden helppo saatavuus. Heikkouksina pidettiin huonossa kunnossa olevia teitä sekä nuorten ja lapsiperheiden vähyyttä kaupungissa. Kaupungin kehittämisen kannalta tärkeinä vastaajat pitivät peruspalvelujen turvaamista, koulutusmahdollisuuksia sekä työikäisiin ja lapsiperheisiin panostamista. Yritystoiminnan kehittämisessä ensisijaisiksi kyselyssä nousivat yritysten jatkuvuuden turvaaminen, yrityskentän monipuolisuus, yrittäjämyönteinen ilmapiiri sekä paikallisuuden tukeminen. Työvoiman saatavuuden takaamiseksi tulevaisuudessa koulutus- ja harrastusmahdollisuudet, monipuoliset työskentelyvaihtoehdot nousivat kärkisijoille vastausvertailussa. Vapaa-ajanpalveluiden kehittämisessä nousi esiin tasapuolinen sekä monipuolinen tarjonta, kulttuuriin panostaminen sekä uusien palvelujen kokeileminen.

Jonkin verran kyselyn vastauksissa nousi esille asioita, jotka eivät ole suoraan kaupungin toimintaa, eikä kaupungin suorassa vaikutusvallassa, eikä niihin ole mahdollista strategian toimenpiteillä suoraan vaikuttaa. -Toiveet esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon sekä tieverkoston kehittämisestä ovat sellaisia, mihin ei suoraan pystytä vaikuttamaan, mutta vastaukset on kyllä kuultu, Määttänen kertoo. Kaiken kaikkiaan kaupunginjohtaja on tyytyväinen kyselyissä esiin nousseisiin kehittämisajatuksiin. -Kyselyiden vastauksista sekä kuntalaisille että yrityksille ja yhdistyksille järjestettävistä tilaisuuksista saamme suuren määrän materiaalia strategian jatkotyöstöön valtuuston kanssa.

 

Hyvinvointikyselyn tuloksia on hyödynnetty kaupungin hyvinvointisuunnitelman teossa, joka pohjautuu myös kaupungin strategiaan. Vetovoimatutkimuksen tulokset valmistuvat huhtikuussa.

Strategiatyö jatkuu seminaarien jälkeen maaliskuun lopussa pidettävällä valtuustoseminaarilla, ja tavoitteena on, että päivitetty strategia on hyväksyttävänä kaupunginvaltuustossa touko-kesäkuussa 2022.

 

 

Teemaseminaari yhdistyksille ja yrityksille 15.3. klo 16.30 alkaen Brahea-kampuksella (Kuhmonkatu 30).

 

Kuntalaisfoorumi 16.3. klo 17 alkaen Kulttuurikeskuksen Brahe-salissa (Pielisentie 9-11). Ei ennakkoilmoittautumista. Etäosallistumislinkki julkaistaan 15.3. kaupungin internetsivuilla www.lieksa.fi/osallistu-ja-vaikuta sekä www.lieksa.fi/kuntastrategia.

 

 

Lisätietoja:

Susanna Saastamoinen, elinvoimajohtaja

susanna.saastamoinen@lieksa.fi / 040 1044 009