Navigation Menu

Lieksan kaupungin uutiset ja tiedotteet

Lieksan kaupungin uutiset ja tiedotteet

Asset Publisher

angle-left Lieksassa kaavoitetaan uusia asuin-, teollisuus- ja matkailualueita

Lieksassa kaavoitetaan uusia asuin-, teollisuus- ja matkailualueita

Kaavoituskatsaus kaupunginhallituksen käsittelyyn 22.3.2021

Lieksan kaupungin vuoden 2020 kaavoituskatsaus sisältää merkittäviä yleis- ja asemakaavoja. -Laadinnassa on yhtä aikaa sekä laajoja yleiskaavoja että eri tyyppisiä asemakaavoja, taustoittaa kaavoituskatsausta elinvoimajohtaja Susanna Saastamoinen. Kaavojen laadinta ja muutoksiin reagointi on nostettu viime aikoina kaupunkistrategiassa yhdeksi kärkiteemoista ja siten kaavojen määrä on selkeästi suurempi kuin Lieksan kokoisessa kaupungissa yleensä. -Kaupungissa on nyt tunnistettu, että kaavoitusta tulee tehdä etupainotteisesti luoden mahdollisuuksia esim. asumiselle, liiketoiminnalle, teollisuudelle, palveluille ja matkailulle, Saastamoinen toteaa.

Yleiskaavoja Lieksan alueella on laadinnassa kuusi, joista kahta laaditaan kaupungin omana työnä. Lieksan kaupungin maankäyttöpäällikkö Jukka Haltilahti kertoo, että yleiskaavoista merkittävimmät ovat pian hyväksyntäkäsittelyyn tuleva Lieksan keskustaajaman osayleiskaava sekä Koli-Ahmovaaran osayleiskaava 2040+ ja Kolin vaikutusalueen strateginen yleiskaava 2040+, jotka ovat nyt luonnosvaiheessa. Hattusaaren rantaosayleiskaava ja Ylä-Kolintie 25 osayleiskaavan muutos etenevät myös luonnosvaiheeseen vuoden 2021 aikana.

Lieksa–Ruunaa strateginen yleiskaava 2040+ etenee ehdotuksena nähtäville huhtikuussa 2021. Lieksa-Ruunaa yleiskaavalla tuetaan muun muassa Metsähallituksen Ruunaan alueen ranta-asemakaavoitusta ja alueen matkailutoimintoja. Lisäksi kaavalla käsitellään Lieksan keskustaajaman lähialueita ja niiden maankäyttöä. Valmistuneista yleiskaavoista lainvoiman ovat jo saaneet Vuonislahden osayleiskaava ja Kolin itärinteen rantaosayleiskaava.

Lieksan alueella on laadinnassa 16 asemakaavaa, muun muassa Mähkönsillan asemakaava ja uuden sote-keskuksen kaava. Lisäksi kaavoitettavana on merkittäviä asemakaavoja teollisuudelle, kuten Vehkakankaan yritysalueen kaavamuutos. Kolin alueen matkailutoimintaa tuetaan laadittavalla Purnulahden matkailupainotteisella asemakaavalla, jolla jatketaan Kolin kaupunginosan laajentamista. Laadittavana olevien asemakaavojen määrä on noussut edellisestä vuodesta, jolloin niitä oli 10.

-Pientaloalueista kaupunki uudistaa Kotolan, Vehkakankaan ja Rauhalan eteläosan (Lamminkylä) kaavoja, joilla mm. yhtenäistetään ja päivitetään alueiden maankäyttöä ja tonttijakoa. Samalla tutkitaan toteutumattomien korttelialueiden ja rakentamattomien katujen tarvetta asemakaava-alueen laitamilla, sanoo maankäyttöpäällikkö Haltilahti. -Uusiin asumisalueisiin liittyen kaupunki asemakaavoittaa tänä vuonna Termänrannan ja Kiramonrannan aluetta, johon tulee omarantaisia tontteja.

Asema- ja yleiskaavojen lisäksi Lieksassa on laadinnassa myös yksityisten toimesta ranta-asemakaavoja, joista merkittävin on edellä mainittu Ruunaan alueen matkailua tukeva Metsähallituksen laatima Ruunaan ranta-asemakaava.

 

 

Lisätietoja:  

Jukka Haltilahti, maankäyttöpäällikkö

p. 040 1044 840