Navigation Menu

Lieksan kaupungin uutiset ja tiedotteet

Lieksan kaupungin uutiset ja tiedotteet

Asset Publisher

angle-left Lieksanjoen ylittävästä Mähkönsillasta (ns. kaarisilta) tehty suojeluesitys ELY-keskukselle

Lieksanjoen ylittävästä Mähkönsillasta (ns. kaarisilta) tehty suojeluesitys ELY-keskukselle

Lieksan kaupunki on saanut Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta ilmoituksen rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain (498/2010) mukaisen asian vireilletulosta koskien Lieksanjoen kaarisiltaa. Suojeluesityksen on tehnyt Lieksan kulttuuriperinnön tuki ry.

Ennen kuin rakennusperinnön suojelemisesta tehdään päätös, ELY-keskus varaa Lieksan kaupungille tilaisuuden tulla kuulluksi ja asiaan on pyydetty kaupungin lausuntoa 18.4.2023 mennessä. ELY-keskus myös harkitsee ilmoituksensa mukaan suojeluesityksen käsittelyn ajaksi vaarantamiskiellon asettamista.

Lieksan kaupunginjohtaja Jarkko Määttänen kertoo kaupungin tutkivan asian ja antavan lausunnon ELY-keskukselle pyynnön mukaisesti. -Luonnollisesti tämä on harmittava ja pitkää siltaprosessia jälleen hidastava asia, kaupunginjohtaja toteaa. -Asia on mielestämme yksiselitteinen eli asemakaavalla tuli ELY-keskuksen tekemän päätöksen mukaisesti (21.5.2018) ratkaista sillan suojelukysymys. Lopputulemana kaavaprosessissa oli, ettei siltaa suojella, eikä korkein hallinto-oikeus antanut valitukseen lupaa. -Kaupungin lausunto tullaan käsittelemään kaupunginhallituksessa määräaikaan mennessä.

 

Lisätietoja:

Jarkko Määttänen, kaupunginjohtaja

p. 040 1044 001 / jarkko.maattanen@lieksa.fi

Kaarisilta, talvinen maisema, paljon lunta.