Navigation Menu

Lieksan kaupungin uutiset ja tiedotteet

Lieksan kaupungin uutiset ja tiedotteet

Asset Publisher

angle-left Lieksan vetovoima kumpuaa turvallisuudesta, asuinympäristöstä sekä matkailutarjonnasta

Lieksan vetovoima kumpuaa turvallisuudesta, asuinympäristöstä sekä matkailutarjonnasta

Tuore seutukaupunkien vetovoimatutkimus osoittaa, että sekä seutukaupunkien tunnettuus että muuttovetovoima suurista kaupungeista seutukaupunkeihin on kasvussa edelliseen tutkimusajankohtaan 2019 verrattuna. Tammi-helmikuussa 2022 toteutetun tutkimuksen tavoitteena oli arvioida elinvoiman ja vetovoiman kehittymistä kaikissa 57 suomalaisessa seutukaupungissa. Tutkimukseen saatiin noin 11 100 sisäistä arvioita seutukaupunkien asukkailta sekä noin 2 000 ulkoista arvioita suurten kaupunkien asukkailta.

Lieksan kaupunki osallistui tutkimukseen nyt toista kertaa. Lieksan vetovoimatekijöiden kolme merkittävintä tekijää ovat turvallisuus, asuinympäristö sekä matkailutarjonta. Samat kärjet nousivat esille sekä lieksalaisten että suurten kaupunkien vastaajien keskuudessa. Luonnon merkitys Lieksassa korostui vastauksissa, niin kaupungin tunnettuuteen kuin sen parhaisiin asioihin liittyen. Koli on tunnetuimpien asioiden kärkeä kaikkien vastaajien mielestä. Vaskiviikko on myös tunnettujen asioiden listalla korkealla. Ruunaan alue puolestaan on selkeästi tunnetumpi paikallisesti kuin suuremmissa kaupungeissa.

-Kyselyn tulokset ovat hyvin samansuuntaisia kuin edellisessä tutkimuksessa, kertoo Lieksan kaupungin elinvoimajohtaja Susanna Saastamoinen. -Koli tunnetaan valtakunnallisesti hyvin, ja asumiseen liittyvät asiat korostuvat kaikissa vastaajaryhmissä. Se mikä oli ilahduttava muutos paikallisten vastaajien keskuudessa, oli paikallisten koulutusmahdollisuuksien merkityksen huomattava nousu edellisestä vastauskierroksesta.

Asumisen parhaita asioita kyselyn perusteella kotikaupungissa ovat väljyys, edullisuus sekä rauhallisuus. Väljyyden ja rauhallisuuden roolit ovat korostuneet selkeästi edelliseen kyselyyn vuonna 2019 verrattuna.

Tänä vuonna kyselyllä tutkittiin myös koronapandemian vaikutuksia vetovoimatekijöihin. Pandemia on nostanut lieksalaisten sitoutumista ja halua asua myös jatkossa nykyisessä kotikaupungissaan. Merkittävinä asiaan vaikuttavia tekijöitä ovat olleet väljyys, turvallisuus, vastuulliset ihmiset sekä, kuten monessa muussa kategoriassa, luonto. Tutkimuksen perusteella Lieksan kaupungin toivotaan erityisesti huolehtivan tulevaisuudessa palvelujen, erityisesti terveys- ja lapsiperhepalveluiden, ylläpitämisestä ja työpaikoista.

 

Kuva 1: Mielikuvat Lieksasta paikallisten vastaajien mukaan

Kuva 1: Mielikuvat Lieksasta paikallisten vastaajien mukaan

 

Kuva 2: Suurten kaupunkien vastaajien mielikuvat Lieksasta

Kuva 2: Suurten kaupunkien vastaajien mielikuvat Lieksasta

Sanapilvi havainnollistaa avointen vastausten keskeisen sisällön. Mitä tummempana ja kookkaampana sana tai vastaus esitettyyn kysymykseen näyttäytyy, sitä useammin kyseinen sana on esiintynyt vastauksissa.

 

Seutukaupunkeja ovat seutunsa ja talousalueensa keskukset tai keskusparit, jotka muodostavat ympärilleen työssäkäynti- ja asiointialueen. Seutukaupungeissa asuu lähes miljoona suomalaista. Maakuntakeskuksia ei lasketa seutukaupungeiksi. Tutkimuksen toteutti seutukaupunkiverkoston toimeksiannosta Innolink Research Oy.

 

Lisätietoja:

Susanna Saastamoinen, elinvoimajohtaja

susanna.saastamoinen@lieksa.fi / 040 1044 009

 

Sanapilvi paikallisten vastaajien mielikuvista Lieksasta