Navigation Menu

Lieksan kaupungin uutiset ja tiedotteet

Lieksan kaupungin uutiset ja tiedotteet

Asset Publisher

angle-left Lieksan kaupunki panostamassa Kolin Matkailu Oy:n omistamiseen ja rahoittamiseen

Lieksan kaupunki panostamassa Kolin Matkailu Oy:n omistamiseen ja rahoittamiseen

Kolin matkailuyhdistys ry on toiminut vuosia Kolilla matkailun alueorganisaatioroolissa. Yhdistyksen hallitus ja strategiaryhmä ovat työstäneet viimeisten vuosien aikana uutta alueorganisaatiomallia. Kolin matkailuyhdistys ry perusti vuonna 2018 Kolin Matkailu Oy:n, johon keskitettiin siirtymävaiheessa Kolin alueen matkailun myynti- ja markkinointitoiminnot. Yhteisöjen muutosprosessi on edennyt, ja kaikki matkailun myynti-, markkinointi- ja alueorganisaatiotoiminnot keskittyivät 1.1.2022 alkaen Kolin Matkailu Oy:öön.

Lieksan kaupunki on esittämässä päätöksentekoon, että kaupunki osallistuisi Kolin Matkailu Oy:n osakeantiin. Kolin Matkailu Oy:n omistajiksi on tulossa muiden matkailukeskusten tavoin kuntia ja yrityksiä. -Lieksan kaupungin kannalta on olennaista, että Kolin matkailualueella on yksi matkailun alueorganisaatio, joka hoitaa alueen matkailutuotteiden myyntiä ja brändimarkkinointia, kaupunginjohtaja Jarkko Määttänen kiteyttää. -Tämän vuoksi on perusteltua, että myös kunnat lähtisivät omistajiksi yhtiöön, ja kanavoivat matkailun kehittämiseen ja markkinointiin liittyvää rahoittamista yhtiön kautta jatkossa. Yhtiön osakassopimuksen mukaan kunnille tarjotaan K-osakkeita arvoltaan 5.000 euroa.

Lieksan kaupunginjohtaja Jarkko Määttänen taustoittaa, että Lieksa kaupunkikonsernina on ollut Kolin matkailuyhtiön muutosprosessissa tiiviisti mukana. - Nyt esitetyt muutokset ja sopimukset tukevat kaupungin strategisten tavoitteiden toteuttamista matkailutoimialan osalta, samoin kuin ovat Kolin iso kuva 2050 -kehittämissuunnitelman ja Kolin matkailuvision 2050 mukaisia. Kolin alueelle tarvitaan vahva matkailun alueorganisaatio, joka pystyy vastamaan tulevaisuuden haasteisiin esimerkiksi myynti- ja markkinointitoimintojen osalta.

Kolin Matkailu Oy:n osakkeenomistajina kunnat sitoutuvat yhtiön toimintaan erillisillä kumppanuus- ja markkinointisopimuksilla. -Kumppanuussopimus on hyvin samantyyppinen kunnasta riippumatta, ja samaa mallia voidaan hyödyntää hyvin myös muille kunnille, jotka haluavat liittyä myöhemmin mukaan yhtiöön, Lieksan kaupunginjohtaja kertoo. Lieksan kaupungin kumppanuussopimuksen arvoksi esitetään 25.000 euroa (alv 0) vuodessa.

Markkinointisopimuksen sisällöissä on sekä kunnille että yrityksille samanlaisia elementtejä, minkä lisäksi kuntakohtaisesti markkinointispoimuksiin sisällytetään kuntakohtaisia toimia. Lieksan sopimuksen arvo on vuodelle 2022 yhteensä 61.000 euroa (alv 0). Markkinointisopimuksen sisältöä ja arvoa tarkistetaan vuosittain.

Muutosprosessin myötä Kolin Matkailu Oy ottaa vastuun myös alueen reittipoolin toiminnasta. Lieksan kaupunki on hallinnoinut Kolin latupoolitoimintaa, ja poolin hallinnointi siirretään kaupungilta Kolin Matkailu Oy:lle 1.10.2022, eli seuraavasta tilikaudesta alkaen. Lieksan kaupunki luovuttaa hallinnoimansa reittitoimitetut reitit veloituksetta Kolin Matkailu Oy:n käyttöön. -Lieksa panostaa yhtiön kautta reitteihin aiempaan tapaan, mutta nyt kaikkien reittien ylläpito saadaan yhden toimijan haltuun, kaupunginjohtaja Määttänen sanoo. Lieksan kaupungin panostus Kolin reittipooliin on vuonna 2022 yhteensä 13.000 euroa (alv 0).

Lieksan kaupunginjohtaja uskoo, että uudella, laajasti kuntien ja yritysten omistamalla Kolin Matkailu Oy:llä pystytään aiempaa tehokkaammin vastaamaan yhä kiristyvään kilpailutilanteeseen matkailukeskusten välillä. -Kaupungin tavoitteena on kehittää Kolin alueesta yhä monipuolisempi ja kansainvälisempi matkailukeskus palveluineen, ja tämä Kolin Matkailu Oy:n toiminnan muutos tukee erinomaisesti sen tavoitteen toteutumista.

Lieksan kaupungin osallistuminen Kolin Matkailu Oy:n omistamiseen ja kehittämiseen käsitellään kaupunginhallituksessa 7.3., jonka jälkeen osakkeiden omistamiseen liittyvät päätökset käsitellään kaupunginvaltuustossa 28.3.

 

Lisätietoja:

Jarkko Määttänen, kaupunginjohtaja

jarkko.maattanen@lieksa.fi / 040 1044 001

Tykkyluminen maisema laskettelurinteen ylälaidalta. Jäinen järvi taustalla, saaria järvellä.