Navigation Menu

Lieksan kaupungin uutiset ja tiedotteet

Lieksan kaupungin uutiset ja tiedotteet

Asset Publisher

angle-left Lieksan kaupungin vuoden 2020 tulos 5,3 miljoonaa euroa

Lieksan kaupungin vuoden 2020 tulos 5,3 miljoonaa euroa

Valtion koronatukien vaikutus tulokseen noin 3,7 miljoonaa euroa

Koronapandemia vaikutti merkittävästi vuoden 2020 toimintaan, mutta pandemian vaikutukset heikensivät Lieksan kaupungin taloutta ennustettua vähemmän ja kaupunkikonserni onnistui sopeuttamaan palvelutuotantoaan pandemian aiheuttamien sulkujen aikana. Palvelutuotannon sopeuttamisen lisäksi hyvään tulokseen vaikuttaa erityisesti valtionosuuksien kasvu. Lieksan kaupunginhallitus saa tilinpäätöksen käsiteltäväkseen maanantaina 22.3.2021.

-Koronapandemiasta huolimatta Lieksan kaupunki vei elinkeinoelämän edistämisen kannalta merkittäviä kehittämishankkeita tavoitteiden mukaisesti eteenpäin, Lieksan kaupunginjohtaja Jarkko Määttänen kertoo. -Lisäksi merkittävien kaavoitushankkeiden eteneminen sekä yritystoiminnan kokonaiskehitys oli myönteisestä.

Kaupungin tekemät panostukset työllisyyden edistämiseen muun muassa kahden hankkeen kautta eivät tuottaneet odotettuja tuloksia. Merkittävänä tekijänä olivat tietojen siirtoon liittyvät ongelmat eri työllisyystoimijoiden välillä. Osaltaan tuloksia heikentää myös kevään koronatilanteesta johtunut työllisyyspalvelujen määräaikainen sulkeminen.

-Työllisyyspalveluiden kehittäminen on ensiarvoisen tärkeää, koska osaaville työntekijöille on tulevaisuudessa yhä enemmän tarvetta sekä julkisissa palveluissa että yrityksissä. Meidän on kehitettävä sekä paikallisia työllistämistoimia että Lieksan ulkopuolelle suuntautuvaa rekrytointia, kaupunginjohtaja Määttänen pohtii tilannetta.

Merkittävin investointi oli uuden perusopetuksen yläkoulun ja toisen asteen koulurakennuksen rakentaminen, joka valmistui suunnitelman mukaisesti vuoden 2020 lopussa. Brahea-kampus otettiin käyttöön lukuvuoden 2021 alusta, ja kampus on saanut erittäin myönteisen vastaanoton sekä positiivista huomiota niin alueellisesti kuin valtakunnallisestikin. -Erityisen ilahduttavaa on se, että opiskelijat ja opettajat ovat antaneet kampuksesta runsaasti myönteistä palautetta, kaupunginjohtaja Määttänen iloitsee lopputuloksesta.

Kaupunkikonsernin visuaalinen ilme ja brändiuudistus otettiin käyttöön vuoden 2020 aikana. Uudistuksen lanseerausta ei koronarajoitusten takia pystytty tekemään täysin suunnitellusti. Brändiuudistuksen jalkauttamista sekä kaupunkikonsernin viestinnän ja markkinoinnin kehittämisetä jatketaan edelleen vuonna 2021.

 

Koronasta johtuvat ylimääräiset valtion rahoitukset paransivat huomattavasti kaupungin tulosta

Kaupungin tilikauden tulokseen ovat vaikuttaneet valtion kunnille koronatukina ohjaamat ylimääräiset rahoitukset. Peruspalvelujen valtionosuuden korotuksina Lieksan kaupungille maksettiin yhteensä 2,57 miljoonaa euroa ja verotulomenetysten kompensaatiota nostettiin 0,19 miljoonaa euroa. Yhteisöverotuotot nousivat noin 0,9 miljoonaa euroa väliaikaisen jako-osuuden korottamisen vuoksi. Lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriöt myönsivät avustuksia omille toimialoilleen. Verotulojen kertymä ylitti 0,5 miljoonaa euroa muutetun talousarvion ja 0,25 miljoonaa euroa alkuperäisen talousarvion.

Toimintamenot toteutuivat 1,6 miljoonaa euroa alkuperäistä talousarviota pienempinä ja kaupungin henkilöstökulut pysyivät edellisvuosien tapaan maltillisina sopeuttamalla toimintaa alentuneet asiakasmäärät ja palvelutarpeiden muutokset huomioiden. Toimintakate on -71,1 miljoonaa euroa, joka oli 0,2 miljoonaa euroa edellistä vuotta heikompi. Tulojen ennakoitua suurempi kertymä nosti kaupungin vuosikatteen 10,4 miljoonaan euroon, joka riittää kattamaan suunnitelman mukaiset poistot.

Kaupungin lainakanta vuoden 2020 lopussa on 6,89 miljoonaa euroa, joka on asukasta kohti 643 euroa. Vuotta aiemmin asukasta kohti lainaa oli 862 euroa.

Tilikauden tulos ennen tuloksenkäsittelyeriä on 5,3 miljoonaa euroa, mikä on 4,4 miljoonaa euroa enemmän kuin edellisenä vuonna. Tilikauden ylijäämä on 5,4 miljoonaa euroa. Lieksan kaupungin kertynyt ylijäämä on 23,5 miljoonaa euroa.

 

Suunnitelmallinen kehittäminen tulevaisuuden tukena

Lieksan kaupunginjohtaja Jarkko Määttänen pitää tärkeänä, että kaupungin toimintojen kehittämistä ja tehostamista jatketaan tulevina vuosina. -Viime vuonna tehty päätös uuden sotekeskuksen rakentamisesta Lieksaan oli erittäin merkittävä asia. Sote-keskuksen toteutuminen varmistaa terveelliset sekä toimivat tilat ja se luo uskoa siihen, että keskeiset sosiaali- ja terveyspalvelut tuotetaan tulevaisuudessakin lähipalveluina Lieksassa, Määttänen jatkaa.

-Viime vuoden tuloksesta suurin osa selittyy koronatilanteesta johtuvista valtion ylimääräisistä rahoituksista. Tulevaisuudessa on huomioitava tulopohjan väheneminen asukasmäärän pienetessä sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen toimintakulujen kasvu, mikä lisää painetta menopuolelle. Taloudellinen vakaus luo turvaa kaupungin kehittämiselle myös tulevaisuudessa, kaupunginjohtaja Määttänen summaa kokonaisuutta.

 

 

 

 

Lisätietoja:

Kaupunginjohtaja Jarkko Määttänen, p. 040 1044 001

Hallintojohtaja Johanna Tähkiö, p. 040 1044 020