Navigation Menu

Lieksan kaupungin uutiset ja tiedotteet

Lieksan kaupungin uutiset ja tiedotteet

Asset Publisher

angle-left Lieksan kaupungin vuoden 2019 tilinpäätös valmis

Lieksan kaupungin vuoden 2019 tilinpäätös valmis

Lieksan kaupungin tilinpäätös on kaupunginhallituksen käsiteltävänä maanantaina 23.3.2020.

Lieksan kaupunginjohtaja Jarkko Määttänen summaa vuotta 2019 toteutuneiden elinkeinopuolen investointien ja kehittämisen kautta. -Toimintaympäristön muutokset olivat erittäin nopeita, mutta huolimatta monista vastoinkäymisistä erityisesti teollisuuden yritysinvestoinnit alueellamme jatkuivat merkittävinä ja kokonaisuutena kehitys oli myönteistä.

Matkailun kehittämistä Kolin ja Ruunaan alueille saatiin edistettyä vuoden 2019 aikana. -Koli-Ahmovaaran osayleisakaavan valmistelutyö, Metsähallituksen laatima Ruunaan alueen masterplan ja sitä kautta käynnistyvä kaavoitus, samoin kuin esimerkiksi Lieksan kaupungin hankkimat strategiset maa-alueet Kolilta varmistavat kukin matkailun kehittymisen mahdollisuuksia tulevaisuudessa, kaupunginjohtaja kertoo.

Elinkeinoelämän kehittämisen kannalta kaupungin tärkeimmät investoinnit jatkuivat Kevätniemen alueella. Bioterminaalin rakentaminen toteutettiin loppuun ja alueelle kilpailutettiin operoinnista vastaava toimija.

Elinkeinoelämän kehittämisen ohella kaupunki panosti erityisesti markkinoinnin ja viestinnän kehittämiseen. -Markkinoinnilla ja viestinnällä sekä niiden vaikutuksella paikkakunnan imagoon on olennainen merkitys kaupungin vetovoimaisuuden osalta, kaupunginjohtaja Määttänen perustelee. Kaupunki rekrytoi alkuvuodesta määräaikaisen viestintäsihteerin, ja vuoden 2019 aikana uudistettiin kaupunkikonsernin visuaalinen ilme ja brändi, sekä lisättiin ja kehitettiin viestintää sosiaalisessa mediassa.

Kaupungin mittavin investointi kohdistuu uuden perusopetuksen yläkoulun, lukion ja ammattioppilaitoksen koulurakennuksen rakentamiseen. CLT-elementeistä rakennettavan koulun työt aloitettiin loppukesästä 2019 ja koulu otetaan käyttöön vuoden 2021 alussa. Rakennushankkeen kustannusarvio on noin 8 miljoonaa euroa.

 

Tilikauden tulosta alensi ennustettua heikompi verotulojen kertymä

 

Tulorekisterin käyttöönotto ja verokorttiuudistus vuoden 2019 alussa aiheuttivat merkittäviä ongelmia verotulojen ennustamisessa. Lopulliset verotulot jäivät vuoden 2018 verotulojen tasolle, 38,5 miljoonaan euroon, eli 2,08 miljoonaa euroa pienemmäksi kuin alkuperäisessä talousarviossa.

Vuoden 2019 toimintakate on -70,9 miljoonaa euroa, 0,4 miljoonaa euroa heikompi kuin edellisenä vuonna, ja 0,3 miljoonaa euroa parempi kuin vuoden 2019 muutettu talousarvio. Sosiaali- ja terveyspalveluiden nettokustannus nousi 0,9 miljoonalla eurolla edellisestä vuodesta. Kaupungin oman palvelutuotannon toimintakate vuonna 2019 oli noin 0,4 miljoonaa euroa parempi kuin edellisenä vuonna.

Verotulojen heikon kehityksen lisäksi Lieksan kaupungin saamat valtionosuudet jäivät pienemmiksi kuin edellisenä vuonna. Valtionosuuksia saatiin 37,2 miljoonaa euroa.

Tilivuoden vuosikate on 5,5 miljoonaa euroa, eli 0,5 miljoonaa euroa heikompi kuin edellisenä vuonna. Vuosikate riittää kattamaan suunnitelman mukaiset poistot. Suunnitelman mukaisia poistoja kasvattaa Moisionkadun kivikoulun jäljellä olleen tasearvon poistaminen jäljellä olevien käyttövuosien, 2019 ja 2020 aikana. Lieksan Kiinteistöt Oy:n osakkeista on kirjattu 0,5 miljoonan euron arvonalennus. Poistoeroa tuloutetaan suunnitelman mukaan 94,48 tuhatta euroa.

Kaupungin lainakanta vuoden 2019 lopussa on 9,39 miljoonaa euroa, 863 euroa asukasta kohti, kun se vuotta aiemmin oli 744 euroa asukasta kohti. Konsernin lainakanta oli 37,38 miljoonaa euroa, 3.437 euroa asukasta kohti (3.371 eur/as vuonna 2018).

 

Tilikauden tulos ylijäämäinen

 

Lieksan kaupungin vuoden 2019 tilinpäätös oli ylijäämäinen 1,029 miljoonaa euroa. Tilikauden tulos ennen tuloksenkäsittelyeriä on 934,5 tuhatta euroa, mikä on 1,67 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuonna 2018.

Lieksan kaupungin konserinitilinpäätös puolestaan oli 0,24 miljoonaa euroa ylijäämäinen, mikä jäi 0,83 miljoonaa euroa edellistä vuotta heikommaksi. Konsernituloslaskelmassa tappiollisia ovat Lieksan Kiinteistöt Oy:n tulos, kuten myös Lieksan kaupungin konsernitilinpäätökseen sisältyvä osuus sekä Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän että Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän tuloksesta.

-Kaiken kaikkiaan olemme tyytyväisiä, että tilikauden tulos pysyi vielä positiivisena, vaikka vuoden aikana monta heikennystä tulikin, kaupunginjohtaja toteaa. -Olimme alun perin budjetoineet toteumaan verrattuna merkittävästi suuremman ylijäämäisen tuloksen, minkä tavoitteena oli turvata tulevien vuosien investointeja. -Nyt toivomme, että kuluvan vuoden asetettu tulostavoite pysyy tavoitteessaan, eikä valtiovallan osalta yllättäviä muutoksia enää tule.

 

"Kuva taulukosta, jossa kuvattuna kaupungin tärkeimmät tunnusluvut vuosilta 2019-2018"

 


Lisätietoja:

Kaupunginjohtaja Jarkko Määttänen

jarkko.maattanen@lieksa.fi

p. 040 1044 001

 

Hallintojohtaja Johanna Tähkiö

johanna.tahkio@lieksa.fi

p. 040 1044 020