Navigation Menu

Lieksan kaupungin uutiset ja tiedotteet

Lieksan kaupungin uutiset ja tiedotteet

Asset Publisher

angle-left Lieksan kaupungin vesihuollon lietejäte energiaksi tulevaisuudessa

Lieksan kaupungin vesihuollon lietejäte energiaksi tulevaisuudessa

Lieksan kaupungin vesihuoltoliikelaitos tekee esisopimuksen jätteenkäsittelystä Pielisen Bio Oy:n kanssa. Sopimuksessa vesihuolto sitoutuu toimittamaan bioperäistä jätettä tai muuta vastaavaa bioainesta Pielisen Bio Oy:lle, ja yhtiö sitoutuu käsittelemään sekä loppusijoittamaan jätteen Suomen ja EU:n ympäristölainsäädännön mukaisesti. Lopputuotteet hyödynnetään biokaasulaitoksessa energiaksi sekä lannoiteaineiksi. Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta päätti sopimuksen hyväksymisestä 2.3.2022.

Nykyisin jätevesilaitokselta tuleva liete kompostoidaan Lieksan Hevosvaarassa. Kompostoinnin ja biokaasulaitoksen jätteenkäsittelyn kustannusvertailun ja käytyjen sopimusneuvottelujen perusteella lietteen toimittaminen biokaasulaitokselle ei merkittävästi eroa kustannuksiltaan nykyisestä toimintatavasta. Lietteen kuljetus biokaasulaitokselle on edullisempaa kuin Hevosvaaraan. Lisäksi lietteen käsittely biokaasulaitoksessa on ympäristöystävällisempää kuin lietteen kompostointi Hevosvaarassa. -Tämä johtuu siitä, että jätevesilietteestä muodostuva metaani otetaan talteen biokaasuksi eikä se pääse vapautumaan ilmakehään. Toisaalta jätevedestä voidaan valmistaa lannoitetta, jonka käyttäminen edistää kiertotaloutta, Lieksan kaupunginjohtaja Jarkko Määttänen taustoittaa.

Pielisen Bio on Lieksassa toimiva alueellinen orgaanisten jätteiden käsittelyyn sekä energia- ja lannoitetuotantoon erikoistunut yhtiö. Yhtiö tulee rakentamaan Lieksaan kaksilinjaisen biokaasulaitoksen, jossa voidaan käsitellä eri laatuisia biohajoavia raaka-aineita ja jätteitä, kuten lantoja ja muita maatalouden syötteitä, vihermassoja, elintarviketeollisuuden sivuvirtoja, pakkaamattomia biojätettä ja jätevesilietettä. Esisopimusta vesihuoltoliikelaitoksen kanssa voidaan pitää molemminpuolisena tahdonilmaisuna, jonka perusteella Pielisen Bio Oy voi viedä biokaasulaitoksen perustamista eteenpäin.

 

Lisätietoja:

Jarkko Määttänen, kaupunginjohtaja

jarkko.maattanen@lieksa.fi / 040 1044 001

Piirretty kuva mullasta kasvavasta ruohosta.