Navigation Menu

Lieksan kaupungin uutiset ja tiedotteet

Lieksan kaupungin uutiset ja tiedotteet

Asset Publisher

angle-left Lieksan kaupungin tulosennusteessa näkyy työllisyystilanteen vaikutus

Lieksan kaupungin tulosennusteessa näkyy työllisyystilanteen vaikutus

Lieksan kaupunki on ollut uuden edessä vuoden 2023 alusta, kuten muutkin kunnat ja maakunnat, kun sote-toiminnot siirtyivät hyvinvointialueiden vastuulle. Myös kuntien rahoitus muuttui tämän muutoksen myötä oleellisesti ja pysyvästi. Muutos ja sen tuomat epävarmuustekijät ovat iso riskitekijä myös Lieksan kaupungin tulevien vuosien rahoituspohjaan.

Lieksan vt. kaupunginjohtaja Arto Sihvonen toteaa Lieksan kaupungin toisesta osavuosikatsauksesta yhteenvetona, että ensimmäisen osavuosiraportin yhteydessä muutettu talousarvio toteutuu muutamaa tulosyksikköä lukuun ottamatta melko hyvin. -Iso tekijä toimintakatteen huononemiseen ja talousarvion ylittymiseen on työllisyystilanteesta johtuva työmarkkinatuen kuntaosuus, joka ylittynee arvioidusta n. 30 % ja on n. 1,3 miljoonaa euroa, Sihvonen kertoo. Lisäksi hyvinvointilautakunta esittää toimintakatelisäyksiä varhaiskasvatuksen osalta noin 98.000 euroa, perusopetuksen osalta noin 121.000 euroa ja yläkoulun ja lukion osalta noin 135.000 euroa. Pääasiassa muutokset johtuvat muuttuneista ruokailukustannuksista sekä kotikuntakorvauksista.

Rahoitusosaan kaupunki esittää muutoksia yhteensä noin 175.000 euroa, joka parantaa vuosikatetta. Suurin muutosten selittävä tekijä on korkotuottojen talousarviota parempi toteuma. Tähän vaikuttaa yleinen korkotason nousu. Samoin osinkotuottoja tuloutui 40.000 euroa enemmän kuin talousarviossa. Osinkotuottoja on saatu n. 601.000 euroa.

Kaupungin investoinnit ovat toteutusvaiheessa. Investointiosaan esitetään osavuosikatsauksessa tarkennuksia peruskunnan osalta noin -15.000 euroa ja Vesihuoltoliikelaitoksen osalta 9.500 euroa.

Verotulojen ja valtionosuuksien osalta ei osavuosikatsauksessa esitetä muutoksia. Loppuvuoden verotilityksiin sisältyy epävarmuutta, mutta on hyvin todennäköistä, että talousarviossa arvioitu kokonaisverotulo tulee toteutumaan.

Osavuosikatsauksen talousarviomuutosesitykset heikentävät koko kaupungin toimintakatetta 530.000 euroa. Tilikauden toimintakate-ennuste on noin – 22.848.000 euroa ja vuosikate-ennuste painuu alle yhdeksän miljoonan, noin 8,9 miljoonaan euroon. Tilikauden tulosennuste on noin 4,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. -Tulosennuste on yleinen taloustilanne huomioiden edelleen hyvä, mutta on syytä huomioida, että ennusteiden mukaan tulevat vuodet tiukkenevat ennestään ja siihen meidän on syytä varautua jo nyt tulevia talousarvioita tehdessä, vt. kaupunginjohtaja Sihvonen muistuttaa.

 

Lisätietoja:

Arto Sihvonen, vt. kaupunginjohtaja

p. 040 1044 101 / arto.sihvonen@lieksa.fi

 

Hannele Pöykkölä, talousjohtaja

p. 040 1044 020 / hannele.poykkola@lieksa.fi

Lieksan keskusta-alue syksyllä. Kuvaaja: Panu Puranen