Navigation Menu

Lieksan kaupungin uutiset ja tiedotteet

Lieksan kaupungin uutiset ja tiedotteet

Asset Publisher

angle-left Lieksan kaupungin Pielisen Karjalan tilitoimistoliikelaitoksen johtokunta esittää liikelaitoksen purkamista ja toimintojen uudelleenjärjestelyä

Lieksan kaupungin Pielisen Karjalan tilitoimistoliikelaitoksen johtokunta esittää liikelaitoksen purkamista ja toimintojen uudelleenjärjestelyä

Pielisen Karjalan tilitoimistoliikelaitoksen johtokunta päätti 4.3.2022 esittää Lieksan ja Nurmeksen kaupunginhallituksille ja edelleen valtuustoille, että tilitoimistoliikelaitos puretaan kaupunkien yhteisellä sopimuksella mahdollisimman nopealla aikataululla. Pielisen Karjalan tilitoimisto on Lieksan kaupungin liikelaitos, joka tuottaa taloushallinto- ja palkanlaskentapalvelut Lieksan ja Nurmeksen kaupungeille. Johtokunnan jäseninä on kaksi johtavaa viranhaltijaa kummastakin kaupungista.

Pielisen Karjalan tilitoimiston henkilöstötilanne on ollut haasteellinen jo pidemmän aikaa. Sijaisten saaminen on ollut erittäin haasteellista, henkilöstövajaus on vaikeuttanut liikelaitoksen perustehtävien hoitamista ja kuormittanut henkilöstöä kohtuuttomasti. Lisäksi uusien työntekijöiden rekrytointi on osoittautunut vaikeaksi.

Tilanteen ratkaisemiseksi vaihtoehdoista ja tilitoimistoliikelaitoksen tilanteesta on pidetty tilitoimiston henkilöstön kanssa yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut ja kartoitettu eri vaihtoehtoja talous- ja henkilöstöhallinnon palvelujen järjestämiseksi jatkossa. Kaikissa vaihtoehdoissa työntekijöiden asema on turvattu.

Eri vaihtoehtojen pohjalta tilitoimistoliikelaitoksen johtokunta esittää Lieksan kaupunginhallitukselle palkkahallinnon toimintoja siirrettäväksi määräajaksi Meidän IT ja talous Oy:lle (Meita) vuoden 2023 loppuun saakka. Taloushallinnon toiminnot, pääkirjanpitäjän ja laskentasihteerin toimet siirrettäisiin sisäisesti liikelaitoksesta Lieksan kaupungille, osaksi taloushallinnon tiimiä. Muu tilitoimistoliikelaitoksen henkilökunta siirtyisi liikkeenluovutuksen ehdoilla Meidän IT ja talous Oy:lle. Meita on kuntien ja kuntayhtymien omistama yhtiö, jolta omistajakunnat voivat ostaa palveluita kilpailuttamatta. Sekä Lieksa että Nurmes ovat Meitan osakkaita.

Liikelaitoksen johtokunta esittää puolestaan Nurmeksen kaupunginhallitukselle, että Nurmeksen kaupunki siirtää palkka- ja taloushallinnon toiminnot Meidän IT ja talous Oy:lle joko määräaikaisesti vuoden 2023 loppuun asti tai toistaiseksi. Nurmeksella ei ole sellaista taloushallinnon henkilöstöä, jolla voitaisiin turvata taloushallinnon sijaistukset, joten on perusteltua siirtää myös koko taloushallinto Meidän IT ja talous Oy:lle joko määräaikaisesti tai toistaiseksi. Nurmeksen kaupunki tekee toimintojen organisoinnista päätökset omissa toimielimissään. Määräajan kuluessa kaupungit voivat harkita toimintojen järjestämistä jatkossa, ja tarvittaessa kilpailuttaa palvelut.

Tilitoimiston henkilöstömäärä on tällä hetkellä seitsemän, tilitoimiston johtajan virka on täyttämättä.

 

Lisätietoja:

Jaana Heikkinen, vt. tilitoimistoliikelaitoksen johtaja

jaanak.heikkinen@lieksa.fi / p. 040 1044 034

Logo: Lieksa - Pielisen Karjalan tilitoimisto