Navigation Menu

Lieksan kaupungin uutiset ja tiedotteet

Lieksan kaupungin uutiset ja tiedotteet

Asset Publisher

angle-left Lieksalle Koli-Ahmovaara osayleiskaavan 2040+ hyväksymisestä yksi valitus

Lieksalle Koli-Ahmovaara osayleiskaavan 2040+ hyväksymisestä yksi valitus

Itä-Suomen hallinto-oikeuteen on tehty yksi kunnallisvalitus Lieksan kaupunginvaltuuston 31.1.2022 hyväksymästä Koli-Ahmovaara osayleiskaavasta 2040+. Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksyi Koli-Ahmovaara osayleiskaava 2040+ Lieksan kunnan alueelta, ja valitus siis kohdentuu Lieksan alueeseen.

-Valitus on tullut yksityiseltä kiinteistöyhtiöltä, ja valituksessa vaaditaan kumoamaan kaava siltä osin, kun se koskee Loma-Kolin aluetta, taustoittaa valituksen sisältöä kaupungin elinvoimajohtaja Susanna Saastamoinen. Valituksen sisältö pohjautuu siihen, että valituksen tehnyttä kiinteistön omistajaa ei ole kohdeltu yhdenvertaisesti muiden Loma-Kolin alueella olevien kiinteistöomistajien kanssa. Lisäksi muutoksenhaun perusteena on mainittu, että kaupunginvaltuuston päätös loukkaa muutoksenhakijan oikeutta käyttää omistamansa kesämökkikiinteistön piha-aluetta haluamallaan tavalla ja oikeutta määrätä kiinteistön käytöstä.

-Tavoitteena on tarkemmin perehtyä valituksen sisältöön tällä viikolla, ja analysoida sen vaikutuksia kaavaan, elinvoimajohtaja kertoo. Lieksan kaupunki tulee antamaan lausunnon valitukseen lausuntopyynnön tullessa Itä-Suomen hallinto-oikeudelta.

Juuan kunta on käsitellyt Koli-Ahmovaara osayleiskaavan 2040+ hyväksymisen oman kuntansa alueella, eli Lieksan kaupungin puolen kaavasta tullut valitus ei vaikuta Juuan kaavan mahdolliseen voimaan tuloon.

 

Lisätietoja:

Susanna Saastamoinen, elinvoimajohtaja

p. 040 1044 009 / susanna.saastamoinen@lieksa.fi