Navigation Menu

Lieksan kaupungin uutiset ja tiedotteet

Lieksan kaupungin uutiset ja tiedotteet

Asset Publisher

angle-left Lieksaan suunnitteilla aurinkoenergiahanke

Lieksaan suunnitteilla aurinkoenergiahanke

Lieksan kaupunki suunnittelee vuokraavansa ns. Viekin entisen lentokenttäalueen viereisine kiinteistöineen uusiutuvan energian tuotantoalueeksi. Kaupungille on tullut yhteydenottoja koskien aurinkoenergian ja mahdollisesti muun uusiutuvan energian hankkeen aluetarvetta ja nyt suunniteltu alue on toimijoiden mukaan potentiaalinen, riittävän suuri ja sopivan lähellä kantaverkkoa. Alueen yhteispinta-ala on 159,69 hehtaaria, josta osalle sijoittui kesäkuussa 2022 lopetetun Lieksa-Nurmeksen Lentokenttä Oy:n toiminta. Aiemmin Lieksan kaupunki omisti kiinteistöt yhdessä Nurmeksen kaupungin kanssa, syksyllä 2023 kiinteistöt siirtyivät kokonaan Lieksan kaupungin omistukseen.

Kaupunki on haarukoinut alueen mahdollisia käyttötarkoituksia siten, että alueelta olisi saatavissa metsätaloustuottojen sijaan tai lisäksi myös muita tuottoja tulevina vuosina. Selvitysten perusteella alue soveltuu hyvin aurinkoenergian tai muun uusiutuvan energian alueeksi, ja kaupunki onkin neuvotellut aurinkoenergiasta kiinnostuneiden toimijoiden kanssa alueen käyttömahdollisuuksista.

Lieksan vt. kaupunginjohtaja Arto Sihvonen kertoo, että uusiutuvan energian tuotantolaitosten sijoittamisen kannalta Lieksaa ja muita rajakuntia on tutkittu viimeisten vuosien osalta paljon. -Lieksaan on selvitetty useaa tuulivoimapuistoaluetta, mutta niiden eteenpäin meneminen on kaatunut erityisesti Puolustusvoimien kielteisiin lausuntoihin tutkavaikutusarviointien takia. Tämän vuoksi nimenomaan aurinkoenergiahankkeet ja vetypuistot ovat potentiaalisia myös itärajan tuntumaan, Sihvonen sanoo.

Alueen vieressä kulkee Fingridin 110 KV kantaverkko, jonka liityntäkapasiteetti on noin 80 MW. Kaupungin tavoitteena on kohdentaa alue toimijalle, joka olisi valmis investoimaan alueelle yksikön, jonka liityntäkapasiteetti olisi mahdollisimman lähellä maksimikapasiteettia. Toimijan valitsemiseksi Lieksan kaupunki valmisteli kriteeristön, joka lähetettiin kohdennetusti kolmelle alueesta kiinnostuneelle, potentiaaliselle toimijalle: Alpiq Finland AG, 3Flash Finland Oy ja Skarta Energy Oy.

Kriteeristö perustui investoinnin kokonaisarvoon ja sähköntuotantokapasiteettiin, toteuttamisaikatauluun, työpaikkavaikutukseen sekä tarvittavan pinta-alan laajuuteen. Lisäksi selvitettiin myös yritysten referenssejä vastaavista energiainvestoinneista, yrityksen roolia, taloudellista tilannetta, investointirahoitusta ja alueen jatkokehittämismahdollisuuksia. Yrityksiltä pyydettiin myös selvitys, minkälaista sopimusrakennetta toimija esittää kaupungille.

Toimijoiden välille eroja muodostui erityisesti investoinnin kokonaisarvossa, pinta-alan laajuudessa ja sitä kautta kaupungille saatavissa tuotoissa sekä referensseissä ja yritysten tilanteessa. Vertailussa ensimmäiseksi tuli Skarta Energy Oy, joka sai 180 pistettä. Alpig Finland AG:n pisteet olivat 175 ja 3Flash Finland Oy:n pisteet 125. Maksimipistemäärä oli 200. 

Lieksan kaupunginhallitus päättää toimijan valitsemisesta maanantaina 23.10.2023.

 

Lisätietoja:

Arto Sihvonen, vt. kaupunginjohtaja

p. 040 1044 101 / arto.sihvonen@lieksa.fi

 

Susanna Saastamoinen, elinvoimajohtaja, vt. maankäyttöpäällikkö

p. 040 1044 009 / susanna.saastamoinen@lieksa.fi

Avara asfalttialue, metsää taustalla.