Navigation Menu

Lieksan kaupungin uutiset ja tiedotteet

Lieksan kaupungin uutiset ja tiedotteet

Asset Publisher

angle-left Lieksa-Ruunaa strateginen yleiskaava vireille

Lieksa-Ruunaa strateginen yleiskaava vireille

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma esillä kaupungin virallisella ilmoitustaululla sekä asiakaspalvelupisteessä 15.10.-6.11.2020

 

Lieksan kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 7.10.2020 Lieksa-Ruunaa strategisen yleiskaavan vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville laitosta.

 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään nähtävillä ajalla 15.10.-6.11.2020 Lieksan kaupungintalon ilmoitustaululla ja asiakaspalvelupisteessä (Pielisentie 3, Lieksa) sekä Lieksan kaupungin verkkosivuilla www.lieksa.fi/vireilla-olevat-kaavatyot. Kuntalaiset, muut osalliset ja viranomaiset voivat jättää tänä aikana mielipiteitänsä ja lausua asiasta. Asiasta kuulutetaan vielä erikseen 15.10.2020.

 

Lieksa-Ruunaa strategisen yleiskaavan tavoitteena on muun muassa ratkaista Lieksan keskustan lievealueiden ja Ruunaan matkailuun liittyvää maankäyttöä pitkälle tulevaisuuteen. Yleiskaavan alue kattaa Lieksan asemakaavoitettujen alueiden ulkopuoliset suunnittelutarvealueet, yhteysvälin Ruunaalle sekä itse Ruunaan alueen. Strategisen yleiskaavan laadinta on myös osa tarkempaan keskustaajaman osayleiskaavaa, jonka suunnittelu on pian ehdotusvaiheessa.

 

Samaan aikaan Metsähallitus laatii mailleen matkailullisesti tärkeiden Neitikosken, Kattilakosken ja Siikakosken alueilla ranta-asemakaavaa. Tällä ranta-asemakaavalla osoitetaan alueita, joilla sallitaan merkittävää matkailurakentamista. Kaavasta tiedotetaan ja sen laadintaan voi osallistus samaan tapaan kuin kaupungin laatimiin kaavoihin jokaisessa kaavan vaiheessa.

 

Kaavaprosessien edetessä luonnosvaiheeseen, pidetään yleisötilaisuuksia koronatilanteen niin salliessa.

 

Lisätietoja:

Jukka Haltilahti, maankäyttöpäällikkö

p. 040 1044 840