Navigation Menu

Lieksan kaupungin uutiset ja tiedotteet

Lieksan kaupungin uutiset ja tiedotteet

Asset Publisher

angle-left Lieksa hakeutuu paikallisen äkillisen rakennemuutoksen alueeksi

Lieksa hakeutuu paikallisen äkillisen rakennemuutoksen alueeksi

Lieksa hakee työ- ja elinkeinoministeriöltä erillistä koordinaatiorahoitusta, jolla tuetaan alueen elinkeinotoiminnan uudistumista kestävällä tavalla sekä vahvistetaan alueen työvoiman osaamista ja uudelleen työllistymistä.

Pohjois-Karjalan ELY-keskus ja TE-toimisto sekä Lieksan kaupunki ovat analysoineet Lieksan alueen työllisyystilannetta ja todenneet alueen täyttävän paikallisen äkillisen rakennemuutostilanteen (PÄRM) kriteerit.

Pohjois-Karjalan TE-toimiston johtaja Katriina Päivinen taustoittaa, että Lieksan työttömyys on varsin korkealla tasolla, 16,6 % työvoimasta. Maakunnan työttömyys oli syyskuun lopun tilastointipäivänä 9 021 työtöntä työnhakijaa eli 12,7 % työvoimasta. Vuoden takaiseen verrattuna työttömien määrä oli 378 henkilöä (4,4 %) suurempi. Lisäyksestä lähes 80 % (293 henkilöä) aiheutui lomautettujen määrän kasvusta. Lieksan tilanteen kehitystä seurattiin aktiivisesti, juuri siellä kasvaneiden lomautusmäärien takia. Myös irtisanottujen määrä oli kymmeniä henkilöitä jo syyskuun lopussa.

Vastaavasti Lieksassa avoinna olevien työpaikkojen määrä on vähentynyt vuoden takaiseen nähden. Kun verrataan samaa ajanjaksoa vuodelta 2023 vuoteen 2022, on avoimeksi ilmoitettujen työpaikkojen määrä vähentynyt tammi–elokuun aikana 877 paikasta 712 paikkaan eli vähennystä on 18,8 %. Suurimmat vähennykset työpaikoissa ovat tapahtuneet teollisuustoimialalla. Tämän takia kasvanut työttömyys suhteessa väheneviin avoimiin työpaikkoihin aiheuttaa hankalan työllistymistilanteen.

"Pohjois-Karjalan ELY-keskus kutsui koolle alueellisen koordinaatioryhmän, jossa sovittiin vastuista ja rooleista," ELY-keskuksen ylijohtaja Ari Niiranen kertoo. "Tarkoituksena on hakea työ- ja elinkeinoministeriöltä erillistä koordinaatiorahoitusta, joka on kohdennettavissa esimerkiksi tilanteen koordinaatioon, asiantuntijapalveluihin ja lisäselvityksiin."

PÄRMin tavoitteena on vahvistaa alueellista koordinaatiota rakennemuutostilanteissa, tukea rakennemuutostilanteessa alueen elinkeinotoiminnan uudistumista kestävällä tavalla sekä tukea alueen työvoiman osaamisen vahvistamista ja uudelleen työllistymistä.

"Lieksan kaupungin näkökulmasta hakeutuminen PÄRM-alueeksi on myönteinen asia," toteaa Lieksan vt. kaupunginjohtaja Arto Sihvonen. "On koko kunnan etu, että vaikutamme yhdessä laajan yhteistyön kautta työllisyyden kokonaistilanteen kohentumiseen. Tarvitsemme uusia työpaikkoja Lieksaan menetettyjen tilalle, ja varmistamme henkilöiden täydennys- ja uudelleenkoulutuksen avulla mahdollisuuden työllistymiseen myös jatkossa."

Koordinaatioryhmä valmistelee hakemuksen taustatietoineen työ- ja elinkeinoministeriöön lähetettäväksi lokakuun 2023 loppuun mennessä.

 

 

Yhteyshenkilöt

 

Ari Niiranen
ylijohtaja, Pohjois-Karjalan ELY-keskus
p. 0295 026 060
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

 

Katriina Päivinen
johtaja, Pohjois-Karjalan TE-toimisto
p. 0295 043 194
etunimi.sukunimi@te-toimisto.fi

 

Arto Sihvonen
Lieksan vt. kaupunginjohtaja
p. 040 1044 001
etunimi.sukunimi@lieksa.fi