Navigation Menu

Lieksan kaupungin uutiset ja tiedotteet

Lieksan kaupungin uutiset ja tiedotteet

Asset Publisher

angle-left Koli-Ahmovaara osayleiskaava 2040+ on kokonaisuudessaan lainvoimainen

Koli-Ahmovaara osayleiskaava 2040+ on kokonaisuudessaan lainvoimainen

Koli-Ahmovaara osayleiskaava 2040+ on saanut koko kaava-alueelta lainvoiman. Osayleiskaava 2040+ hyväksyttiin Lieksan kaupunginvaltuustossa ja Juuan kunnanvaltuustossa 31.1.2022. Juuan kunnanvaltuuston päätös sai lainvoiman valitusajan jälkeen. Lieksan kaupunginvaltuuston päätöksestä valitettiin Itä-Suomen hallinto-oikeuteen. Lieksan kaupunginhallitus määräsi 21.3.2022 Koli-Ahmovaara osayleiskaavan 2040+ tulemaan voimaan lukuun ottamatta erillisellä liitekartalla esitettyjä alueita ja ohjeellisia ulkoilureittitarpeen merkintöjä, joihin valituksen katsottiin kohdistuvan.

Itä-Suomen hallinto-oikeus hylkäsi 14.2.2023 Lieksan puolelta tehdyn valituksen, eikä hallinto-oikeuden antamasta päätöksestä ei haettu valituslupaa korkeimmalta hallinto-oikeudelta. Lieksan kaupunki on kuuluttanut päätöksen voimaantulosta 20.3.2023 maankäyttö- ja rakennuslain sekä -asetuksen mukaisesti. Nyt siis myös Lieksan kaupunginvaltuuston 31.1. päätös Koli-Ahmovaara osayleiskaavasta on lainvoimainen.

Lieksan kaupunginjohtaja Jarkko Määttänen on tyytyväinen Koli-Ahmovaara 2040+ osayleiskaavan vahvistumiseen valtuustojen päätöksen mukaisesti. -Useamman vuoden yhteinen ponnistus Juuan kanssa alueen kehittämistä ohjaavasta osayleiskaavasta on nyt saatu päätökseen, mikä on hyvä asia jatkoa ajatellen, Määttänen toteaa. -Lieksan kaupunki on jo käynnistänyt asemakaavoituksia erityisesti Kolin keskusta-alueella, sillä valitus kohdentui osaan Loma-Kolia. Nyt myös noilla valituksenalaisilla alueilla Loma-Kolilla on mahdollista tehdä jatkokehittämistä kiinteistöjen omistajien toimesta heidän tarpeidensa mukaan.

Lieksassa on viimeisten vuosien aikana vahvistunut neljä merkittävää osayleiskaavaa Lieksan keskustassa ja Kolilla. -Nyt kaikilla olennaisimmilla alueilla Lieksassa on ajan tasalla oleva, oikeusvaikutteinen osayleiskaava, millä on ratkaisu tavoitellun kehityksen periaatteet ja ohjataan tarkempien asemakaavojen laatimista, kaupunginjohtaja Määttänen summaa.

 

Lisätietoja:

Jarkko Määttänen, kaupunginjohtaja

jarkko.maattanen@lieksa.fi / p. 040 1044 001

Kolin talvimaisema