Navigation Menu

Asset Publisher

angle-left Kohti työtä ja koulutusta -hankkeen painopiste osaavaan työvoimaan ja työperäiseen maahanmuuttoon

Kohti työtä ja koulutusta -hankkeen painopiste osaavaan työvoimaan ja työperäiseen maahanmuuttoon

Lieksassa ja Juuassa toimivalle Kohti työtä ja koulutusta -hankkeelle ehdotetaan painopisteiden muutosta ja jatkoajan hakemista 31.12.2023 saakka. Alun perin hanke oli suunniteltu ajalle 1.6.2019 - 31.5.2022. Hankkeelle on myönnetty jatkoaika ja lisärahoitus 30.6.2023 asti.

Lieksan kaupunki toimii työllisyyshankkeen hallinnoijana. Kuntien omarahoitus hankkeessa on 20 %, josta Lieksan kaupungin osuus 88 % ja Juuan kunnan osuus 12 %. Hankkeen päärahoittajana on Etelä-Savon ELY-keskus.

Hankkeen toimintaympäristössä on tapahtunut muutoksia mm. koronatilanteesta johtuen, mitkä ovat vaikuttaneet merkittävästi myös hankkeen verkostomaisen rakenteen kehittämiseen ja hankkeen sisällöllisiin tarpeisiin. Nykyisin kuntien hoitama kuntouttava työtoiminta siirtyy vuoden 2023 alussa uusille hyvinvointialueille ja TE2024-uudistuksessa puolestaan työ- ja elinvoimapalvelut siirtyvät valtiolta kunnille. Lieksan ja Juuan kuntien arvio on, että tulevat muutokset huomioiden kuntien työllisyyden hoidon rooli siirtyy erityisesti osaavan työvoiman saatavuuteen ja yritysrajapintaan. Lieksassa Vauhdittamossa toiminta on painottunut kuntouttavaan työtoimintaan, ja sen ympärille rakennettuihin ohjelmakokonaisuuksiin.

Lieksan kaupunki näkee, että on hankkeen resurssien väärinkäyttöä, jos nykyisen mukaista hanketta jatketaan hankekauden loppuun saakka. -Hankkeen painopisteen muutos on syytä tehdä, jotta uudella hankkeen rahoituksen kohdentamisella saadaan mahdollisimman paljon vaikutusta hankkeen loppuaikaan, sanoo Lieksan kaupungin elinvoimajohtaja Susanna Saastamoinen.

Kohti työtä ja koulutusta -hankkeen lääkäripalvelut toimivat hyvin, ja niitä on tarkoitus jatkaa. -Muilta osin ostopalvelut on tarkoitus kohdentaa osaavan työvoiman ja työperäisen maahanmuuton edistämiseen, rekrytointimarkkinointiin sekä monikampus-toimintamallin edistämiseen, Saastamoinen tarkentaa muutettavan hankekokonaisuuden sisältöjä.

-Olemme käyneet Juuan kunnan kanssa samoin kuin Lieksan kaupunkikonsernin sisällä keskustelua hankkeen sisällöistä, ja kaikki pidämme esitettyjä muutoksia perusteluina, elinvoimajohtaja kertoo. -Uudenlaisella sisällöllä pystymme mielestämme valmistautumaan tuleviin, valtakunnallisiin muutoksiin etupainotteisesti, ja luomaan kuntiemme alueelle mallit valmiiksi esimerkiksi osaavan työvoiman saatavuuteen liittyen.

Lieksan kaupunginhallitus on käynyt evästyskeskustelun hankkeen jatkoajan hakemisesta, ja samalla hankkeen sisällön muuttamisesta osaavan työvoiman saatavuuden ratkaisemiseksi. Kaupunginhallitus käsittelee asiaa maanantaina 2.5.2022.

 

Lisätietoja:

Susanna Saastamoinen, elinvoimajohtaja

p. 040 1044 009 / susanna.saastamoinen@lieksa.fi