Navigation Menu

Lieksan kaupungin uutiset ja tiedotteet

Lieksan kaupungin uutiset ja tiedotteet

Asset Publisher

angle-left Kantatie 73 Lieksanjoen sillan asemakaava ehdotusvaiheeseen

Kantatie 73 Lieksanjoen sillan asemakaava ehdotusvaiheeseen

Lieksan keskustan alueella olevan kantatie 73 Lieksanjoen ylittävän sillan asemakaavan muutos ja laajennus on edennyt ehdotusvaiheeseen. Asemakaavaluonnos oli nähtävillä 26.1.–17.2.2023.

Kaavasta pyydettiin viranomaislausunnot sekä lausunnot muilta asiaan liittyviltä osallisilta. Lausuntonsa ehdotuksesta antoivat: Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, Pohjois-Karjalan ELY-keskus, Pohjois-Savon ELY-keskus (liikenne ja infrastruktuuri), Pohjois-Karjalan alueellinen vastuumuseo, Väylävirasto, Lieksan kaupungin vesihuoltoliikelaitos, Lieksan Kehitys Oy LieKe, Lieksan Yrittäjät ry, Kemijoki Oy ja Lieksan kaupunkikeskusyhdistys ry.

Asemakaava-alueesta on poistettu Lieksanjoen osuus niiltä osin, kuin joki pysyisi vesialueena. Kaava-alueen rajaus päättyy joen molemmin puolin suunnilleen rantaviivaan ja rantaan on osoitettu suojaviheraluetta sekä maantien aluetta.

Asemakaavassa on myös huomioitu valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö Pielisen museon ja kulttuuriympäristön osalta. Kaavamääräyksissä sallitaan Lieksanjoen sillan purkaminen ja edellytetään uuden sillan rakentamista ennen vanhan sillan purkamista. Yleismääräyksiä on tarkennettu mm. uuden sillan ulkoasun ja rakennetun kulttuuriympäristön alueeseen sopeutumisen osalta. Lisäksi arkeologinen kulttuuriperintö on huomioitava rakentamisen aikana valvontana ja sillan suunnitelmista tulee pyytää museoviranomaisen lausunto. Asemakaavoitettu alue laajenee tällä kaavalla 0,2613 hehtaarilla.

Asemakaavaehdotus on kaupunginhallituksen käsittelyssä maanantaina 23.10.2023. Mikäli kaupunginhallitus hyväksyy ehdotuksen, asetetaan se nähtäville kaupungintalon asiakaspalvelupisteeseen (Pielisentie 3).

Kaava-asiakirjat ja erillisliitteet ovat nähtävillä verkkosivulla www.lieksa.fi/laadinnassa-olevat-kaavat.

 

Lisätietoja:

Susanna Saastamoinen, elinvoimajohtaja, vt. maankäyttöpäällikkö

susanna.saastamoinen@lieksa.fi / 040 1044 009

Joen ylittävä silta. Kaksi autoa sillalla. Vastarannalla rakennuksia. Syksyinen maisema.