Navigation Menu

Lieksan kaupungin uutiset ja tiedotteet

Lieksan kaupungin uutiset ja tiedotteet

Asset Publisher

angle-left Itä-Suomessa kokoontumisrajoitukset pysyvät ennallaan myös joulukuussa

Itä-Suomessa kokoontumisrajoitukset pysyvät ennallaan myös joulukuussa

 

Aluehallintoviraston tiedote 18.11.2020

Itä-Suomi

Itä-Suomen aluehallintovirasto on 17.11.2020 tehnyt tartuntatautilain mukaisen rajoituspäätöksen koskien yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten järjestämistä joulukuussa. Kokoontumisrajoitukset pysyvät ennallaan Itä-Suomessa.

Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voi Itä-Suomen aluehallintoviraston toimialueen kunnissa järjestää yli viidenkymmenen (50) henkilön yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattamalla opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen antamaa ohjetta.

Ohjeessa edellytetään muun muassa, että:

  • osallistujien tai seurueiden välille on turvattava mahdollisuus 1-2 metrin turvavälin pitämiseen
  • jonotustilanteissa ihmisiä pitää muistuttaa ja auttaa turvavälien pitämisessä
  • järjestäjän pitää ohjeistaa osallistujia turvaväleistä ja hyvästä käsihygieniasta sekä tarjota mahdollisuus käsien puhdistamiseen.

Jos sisä- ja ulkotiloissa järjestettävien yli viidenkymmenen (50) hengen yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten turvallisuutta ei voida varmistaa, niiden järjestäminen on kielletty.

Määräys on voimassa ajalla 1.12. - 31.12.2020.

Suomessa epidemiatilanne on kiihtynyt viime viikkojen aikana ja useilla paikkakunnilla esiintyy merkittäviä tautiryppäitä. Tartuntatilanne Suomessa vaihtelee alueittain ja eri alueiden tilanne vaihtelee myös ajallisesti.

Joukkoaltistumisia ja tautiryvästymiä on tähän mennessä esiintynyt Itä-Suomessa erityisesti Mikkelin kantakaupungissa, Pieksämäellä, Kuopiossa, Lieksassa, ja Joensuussa. Koska ihmiset liikkuvat alueiden välillä paljon, ja myös etenkin suurempiin tapahtumiin usein saavutaan eri puolilta maata, ei Itä-Suomen aluehallintoviraston toimialueen epidemiologinen tilanne tällä hetkellä edes rauhallisimmilla alueilla mahdollista turvaohjeista luopumista.

Tartuntataudin leviämisen estämiseksi on välttämätöntä, että yli viidenkymmenen (50) henkilön yleisötilaisuuksissa ja yleisissä kokouksissa turvallisuus voidaan varmistaa asiakasmäärien rajaamisen, turvaetäisyyksien ja hygieniaohjeistuksen avulla.

Näin joulu- ja pikkujouluaikana on tärkeää muistaa huolehtia turvallisuudesta myös yksityistilaisuuksissa. Jos epidemiologinen tilanne muuttuu, Itä-Suomen aluehallintovirasto arvioi tätä kokoontumisia koskevaa rajoituspäätöstä uudestaan.

 

Lisätietoja
aluehallintoylilääkäri Sami Remes, p. 0295 016 876 (lääketieteelliset kysymykset)
ylijohtaja Soile Lahti, p. 0295 016 964 (yleiset ja juridiikkaa koskevat kysymykset)
etunimi.sukunimi@avi.fi, Itä-Suomen aluehallintovirasto

Tapahtumajärjestäjien neuvonta
koronainfo@avi.fi ja p. 0295 016 666 (ma-pe kello 8-11.30 ja 12.30-16),