Navigation Menu

Asset Publisher

angle-left Green Fuel Nordic Oy:n Lieksan jalostamo aloittaa bioöljyn toimitukset asiakkaille.

Green Fuel Nordic Oy:n Lieksan jalostamo aloittaa bioöljyn toimitukset asiakkaille.

Green Fuel Nordic Oy - Tiedote 4.12.2020

 

Metsästä saatavasta raaka-aineesta biöljyä jalostava Green Fuel Nordic Oyn Lieksan jalostamo aloittaa bioöljyn toimitukset asiakkailleen.

Ensimmäinen kuorma jalostamolta lähtee liikkeelle Joensuuhun. Lieksalaisen bioöljyn vastaanottaja on Savon Voiman Joensuun lämpölaitos.

Bioöljyn tuotanto käynnistyi 2. joulukuuta. Laitteistoasennuksia ja testauksia tehtiin Lieksassa viime kesän ja syksyn aikana.

”Saimme projektin viedyksi läpi aikataulun mukaisesti, josta tietysti iso kiitos tässä yhteydessä kaikille asianomaisille”, toteaa Green Fuel Nordicin toimitusjohtaja Timo Saarelainen.

 

Tukee Savon Voiman strategiaa

”Biopohjaisten polttonesteiden lisääntyvä käyttö tukee Savon Voiman strategiaa olla hiilidioksidineutraali energiantuottaja. Meillä on myös hyvät valmiudet pyrolyysiöljyn käyttämiseen lämmöntuotannossamme”, sanoo Timo Partanen Savon Voimalta.

Savon Voima on kirjannut strategiaansa tavoitteen olla hiilidioksidineutraali energiantuottaja vielä tämän vuosikymmenen aikana.

”Haluamme olla tukemassa pyrolyysiöljyn tuotantoa ja käyttöä maakunnassa. On myös meidän etumme, että tarjontaa markkinoille saadaan lisää ja tätä kautta kysyntää syntymään”, Partanen summaa.

 

Lisätietoja:

Timo Saarelainen

toimitusjohtaja

Green Fuel Nordic Oy

timo.saarelainen@greenfuelnordic.fi

www.greenfuelnordic.fi

 

Timo Partanen

Tekninen päällikkö

Savon Voima Joensuu Oy

timo.partanen@savonvoima.fi

www.savonvoima.fi

 

Green Fuel Nordic Oy on suomalainen biojalostusyhtiö, jonka liiketoiminta-ajatus perustuu jo kaupallisessa käytössä olevan innovatiivisen pyrolyysiteknologian hyödyntämiseen uuden sukupolven bioöljyn tuotannossa. Raaka-aineena käytetään uusiutuvaa kotimaista metsäbiomassaa, mikä tarjoaa uuden jalostuspolun arvokkaalle metsäomaisuudelle