Luonnonmuistomerkit

Luonnonmuistomerkit

Luonnonmuistomerkin rauhoittaminen

 

Lieksan kaupungin ympäristönsuojelusihteeri voi alueen omistajan hakemuksesta tai suostumuksella rauhoittaa luonnonmuistomerkin yksityisen mailla luonnonsuojelulain 26 §:n mukaisesti.

 

Puu, puuryhmä, siirtolohkare tai muu niitä vastaava

luonnonmuodostuma, jota sen kauneuden, harvinaisuuden,

maisemallisen merkityksen, tieteellisen arvon tai muun

vastaavan syyn vuoksi on aihetta erityisesti suojella,

voidaan määrätä rauhoitetuksi luonnonmuistomerkiksi.

Luonnonsuojelulaki 23 §

 

Hakeminen tapahtuu Lupapisteen kautta

 

Lisätietoja:

https://julkaisut.metsa.fi/julkaisut/show/2716

https://ym.fi/luonnonmuistomerkit