saippuakuplat

Navigation Menu

Erityisvarhaiskasvatus

Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki varhaiskasvatuksessa

 

Ennaltaehkäisevän työn ja varhaisen puuttumisen toimintamallin mukaan varhaiskasvatuksen henkilöstöllä on Lieksassa keskeinen rooli lapsen tuentarpeiden havaitsemisessa ja huolen puheeksi ottamisessa huoltajien kanssa. Huolen herätessä asiasta keskustellaan mahdollisimman pian huoltajien kanssa. Huoltajille annetaan tietoa lapsen kehityksen, oppimisen ja hyvinvoinnin tukimuodoista ja heitä kannustetaan ottamaan puheeksi omat havainnot lapsen kehitykseen ja oppimiseen liittyvistä haasteista.

Lieksassa lapsen tuen järjestämistä ohjaa kolmitasoinen malli (yleinen tuki, tehostettu tuki ja erityinen tuki), jonka tarkoitus on helpottaa määrittelemään tuen tarpeessa olevan lapsen tilannetta.

Erityinen tuki on keskitetty pääosin päiväkoteihin.

Lapsesi tuen tarve tulee selvittää varhaiskasvatussuunnitelman laatimisen yhteydessä. Työhön voi sinun ja varhaiskasvatuksen henkilöstön lisäksi osallistua esimerkiksi psykologi, puheterapeutti tai toimintaterapeutti.

 

Kiertävä varhaiskasvatuksen erityisopettaja

Kaisu Kaverinen Kiertävä varhaiskasvatuksen erityisopettaja +358 40 1044 241 kaisu.kaverinen@lieksa.fi