Ympäristölupa

Ympäristölupa on haettava ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavalle toiminnalle. Luvanvaraisuudesta säädetään ympäristönsuojelulaissa (527/2014) ja -asetuksessa (713/2014). Ympäristölupia myöntävät aluehallintovirasto ja kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.

Miten ympäristölupa haetaan - ohjeet ja lomakkeet