Yksityinen päivähoito

Yksityisiä päivähoitopalveluja tuottaa Lieksassa

  • yksityinen perhepäivähoitaja tmi VauhtiViikarit, Sähköntie 3 A, 81720 Lieksa, puh. 041 477 7837

Yksityiseen päivähoitoon hakeudutaan seuraavasti:

Lapsen huoltaja/huoltajat tekevät ratkaisun yksityisen päivähoitopalvelun käyttämisestä. Kunta tekee lapsen päivähoitoon sijoituspäätöksen ja samalla asiakas hakee kunnalta palveluseteliä, josta perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen vastuuhenkilö tekee päätöksen.Tämän jälkeen asiakas ja palveluntuottaja tekevät päivähoitosopimuksen. 

Palvelusetelijärjestelmässä kunta ei tule sopimusosapuoleksi palvelusta sovittaessa, sillä kysessä on kuluttajan asemassa olevan asiakkaan ja palvelun tuottajan välinen sopimus. Palveluseteli rinnastetaan päivähoitolain 11§:n mukaiseen kunnan järjestämään päivähoitoon, eikä lapselle voi saada samanaikaisesti lasten kotihoidon tukea eikä yksityisen hoidon tukea.

Tulostettava palvelusetelihakemus tästä.