Viestintä

Kaupungin viestintää ja tiedottamista johtaa ja valvoo kaupunginhallitus, joka hyväksyy yleiset ohjeet kaupungin viestinnän ja tiedottamisen periaatteista.

Kaupungin viestinnästä vastaavat kaupunginjohtaja ja elinvoimajohtaja.

Toimielimet luovat omalla toimialallaan edellytyksiä läpinäkyvälle toiminnalle asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa.


Kaupunginhallitus, hyvinvointilautakunta, kaupunginjohtaja, elinvoimajohtaja sekä muut palvelualueiden johtavat viranhaltijat huolehtivat, että kaupungin asukkaat ja palvelujen käyttäjät saavat riittävästi tietoja valmisteltavina olevista yleisesti merkittävistä asioista ja voivat osallistua ja vaikuttaa näiden asioiden valmisteluun. Viestinnässä käytetään selkeää ja ymmärrettävää kieltä ja otetaan huomioon kaupungin eri asukasryhmien tarpeet.

Tuemme viestinnällä kaupungin päästrategioiden toteuttamista.

Viestintämme vahvistaa paikallista identiteettiä ja postitiivista kaupunkikuvaa.

Noudatamme viestinnässämme seuraavia periaatteita:
- viestintämme on avointa ja oikea-aikaista
- viestintämme on vastuullista
- viestintämme on vuorovaikutteista
- viestintämme on verkostoviestintää
- viestintämme hyödyntää uutta viestintäteknologiaa.

Graafinen ilme

Graafisen aineiston päämääränä on tukea Lieksan kaupungin identiteettiä ja auttaa ilmeen käytön yhdenmukaisuutta ja tunnistettavuutta. 

Lieksan kaupungin ilme kertoo tyylikkäällä ja toimivalla tavalla kaupungista, joka on ylpeä sekä historiastaan että nykypäivästään. Lähtökohtana ilmeessä on Koli ja sen luomat monitasoiset merkitykset. Mennyt ja nykyinen ovat kummatkin vahvasti läsnä ilmeessä. Kuvituskuva Kolista on tunnelmaltaan nimenomaan perinteinen, mutta logon ja sloganin kirjainmuodot tuovat muotokielellään ilmeeseen voimakkaasti tämän päivän ja tulevaisuuden. Ilme on aina työväline, jonka avulla on mahdollista kertoa eri yhteyksissä juuri oikeita asioita.
 


Lieksan vaakuna

Lieksan vaakunan on piirtänyt Olof Eriksson. Sisäasiainministeriö on sen vahvistanut 20.4.1953.

Vaakunaselitys:
"Punaisessa kentässä tyvestä nouseva käsijousella ampuva mies, karvalakki päässä, kirves vyöllä; kaikki hopeaa"

Vaakuna perustuu nykyisen kaupungin alueella 1653-1682 olleen Brahean kaupungin sinettiin.

Vaakunan käyttöön tarvitaan aina Lieksan kaupungin lupa.

 

Lieksan logo


Logon käyttöoikeuden myöntää Lieksan elinvoimajohtaja.


 

 

SUSANNA SAASTAMOINEN
Elinvoimajohtaja

Pielisentie 3

81700 Lieksa

p. 04010 44009

susanna.saastamoinen(at)lieksa.fi