Varhaisiän musiikkikasvatus

 

Varhaisiän musiikkikasvatuksen tavoitteena on, että lapsi saa monipuolisia musiikillisia elämyksiä, valmiuksia ja taitoja myöhemmän musiikkiharrastuksen pohjaksi. Musiikin elementit – rytmi, muoto, harmonia, melodia, dynamiikka ja sointiväri – muodostavat opetuksen keskeisen sisällön. Musiikkileikkikoulussa tuetaan myös lapsen kokonaisvaltaista kehitystä.