Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu


Palvelu on tarkoitettu vaikeavammaiselle henkilölle, jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja jolle vammansa tai sairautensa vuoksi julkisten joukkoliikennevälineiden käyttö tuottaa kohtuuttoman suuria vaikeuksia.

Palvelu toteutetaan taksilla tai invataksilla yksittäiskuljetuksina. Vammaispalvelulain mukaisten kuljetusten määrä on rajoitettu. Sosiaalityöntekijä tekee päätöksen kuljetusten tarpeellisuudesta hakemuksen perusteella.

Taksi perii yhdensuuntaisen matkan omavastuuosuutena kulloinkin voimassaolevan linja-autoliikenteen vakiovuorotaksan mukaisen kertamaksun.


 

 

Sosiaalitoimen asiakaspalvelu
Moisionkatu 1

81700 LIEKSA

p. 013 330 2872
ma-pe 9-12


Vammaispalvelun
sosiaalityöntekijä

Timo Nurmela
p. 013 330 4244