Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu


Palvelu on tarkoitettu vaikeavammaiselle henkilölle, jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja jolle vammansa tai sairautensa vuoksi julkisten joukkoliikennevälineiden käyttö tuottaa kohtuuttoman suuria vaikeuksia.

Palvelu toteutetaan taksilla tai invataksilla yksittäiskuljetuksina. Vammaispalvelulain mukaisten kuljetusten määrä on rajoitettu. Sosiaalityöntekijä tekee päätöksen kuljetusten tarpeellisuudesta hakemuksen perusteella.

Taksi perii yhdensuuntaisen matkan omavastuuosuutena kulloinkin voimassaolevan linja-autoliikenteen vakiovuorotaksan mukaisen kertamaksun.


Sosiaalihuoltolain mukaista liikkumista tukevia palveluja myönnetään asiointi- ja virkistysmatkoihin niille henkilöille, jotka eivät kykene itsenäisesti käyttämään julkisia liikennevälineitä sairauden, vamman tai muun toimintakykyä alentavan syyn vuoksi. Kuljetuspalvelumatkat on tarkoitettu tukemaan asiakkaan omatoimista päivittäisten asioiden hoitamista ja muun sosiaalisen toiminnan ylläpitämistä.

Sosiaalihuoltolain mukainen liikkumista tukeva kuljetuspalvelu tulosidonnainen, harkinnanvarainen palvelu ja kuljetuspalveluja myönnetään käytettävissä olevan määrärahan puitteissa.

 

Vaikeavammaisten kuljetuspalvelua myönnetään henkilölle, joka vammasta tai sairaudesta johtuen ei kykene käyttämään julkista liikennettä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia. Matkoja myönnetään asiointiin ja virkistykseen vähintään 18 yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa asuin- ja lähikunnissa. Tämän lisäksi järjestetään välttämättömät työhön ja opiskelun liittyvät matkat. Matkoista peritään julkisen liikenteen maksua vastaava maksu.

 

Lisätietoja Siun soten järjestämistä kuljetuspalveluista: http://www.siunsote.fi/kuljetuspalvelut

 

Sosiaalitoimen asiakaspalvelu
Moisionkatu 1

81700 LIEKSA

p. 013 330 2872
ma-pe 9-12


Vammaispalvelun
sosiaalityöntekijä

Timo Nurmela
p. 013 330 4244