« Takaisin

Kolin Iso Kuva 2050 -loppuraportin hyväksyminen Lieksan ja Juuan valtuustoihin

 

Tavoitteena jatkaa yhteistyössä Kolin ja Ahmovaaran alueiden osayleiskaavatöiden valmistelua

Lieksan kaupungin ja Juuan kunnan yhteisesti teettämä Kolin kehittämissuunnitelma "Kolin iso kuva" vuoteen 2050 on valmistunut. Loppuraportti menee hyväksyttäväksi hallitusten kautta Lieksan kaupunginvaltuustoon ja Juuan kunnanvaltuustoon.

Kolin iso kuva 2050 -suunnitelma on laadittu vuorovaikutteisena prosessina, jonka kuluessa on toteutettu mm. 7 työpajaa ja keskustelutilaisuutta, 25 haastattelua, lähes 10 suunnittelukokousta ja yhteinen kehittämistä koskeva foorumi.

Suunnitelmassa on linjattu Kolin kasvua ja kehittämistä koskevat tavoitteet, kehittämisen periaatteet ja maankäytön pitkän tähtäimen ratkaisut. Kolin kehittämisen tavoitteena on vuoteen 2050 mennessä kymmenkertaistaa matkailun vuodepaikkojen määrä ja matkailuvolyymi, luoda alueelle 2 000 työpaikkaa sekä kolminkertaistaa suunnittelualueen pysyvä ja osa-aikainen asuminen nykyisestä.

Koli muodostaa merkittävän matkailukokonaisuuden, johon Kolin kansallispuiston lisäksi kuuluu matkailukyliä ja matkailun solmupisteitä. Toteutetulla kyläkierroksella ideoitiin mm. Ahmovaarasta kaupallista porttia Kolille, Nunnanlahdesta elämys- ja seikkailukeskusta, Paalasmaasta vesistömatkailukeskusta, Kolin kylästä matkailun "idyllistä pikkukaupunkia" ja Vuonislahdesta kulttuuri- ja tapahtumakeskusta.

Kolin kehittämisen periaatteina korostetaan erityisesti Kolin kansallispuiston, sen luontoarvojen ja maiseman vetovoimaa. Kolin matkailun kehittyminen tulee hyödyttää paikallisia ja kaiken kehittämisen tulee toteutua alueen ympäristöön, maisemaan ja kulttuuriympäristöön sopeuttaen "Kolin hengessä".

Suurin osa kehittämistoimenpiteistä kohdistuu ns. Kolin Sydämen eli Ahmovaaran, Kolin kylän ja Loma-Kolin väliselle vyöhykkeelle. Tälle vyöhykkeelle syntyy uutta majoitusrakentamista, ohjelma- ja muita matkailupalveluja sekä muuta matkailuinfraa. Ensisijaisesti kehitettävät alueet ovat Kolin kansallispuiston ulkopuolelle rajautuva vyöhyke, joka ulottuu Purnulahdesta ja Kolin satamasta Kolin kylälle ja edelleen Ylä-Kolin risteyksen tienoille Purnulammelle. Tämän vyöhykkeen ohella merkittäviä matkailuinvestointeja odotetaan Loma-Kolille.

Kolin iso kuva 2050 –suunnitelman käsittelyn ohella Lieksan kaupunginhallitus ja Juuan kunnanhallitus linjaavat kokouksissaan yhteistyön jatkamisen Ahmovaaran ja Kolin yhteisen osayleiskaavatyön valmistelussa. Kolin iso kuvan taustalla on ollut Lieksan kaupungin tavoite Kolin alueen osayleiskaavatyön käynnistämisestä, samoin kuin Juuan kunnan yleiskaavatyö Ahmovaaran alueesta. Varsinainen osayleiskaavatyö on tavoitteena käynnistää loppuvuodesta 2018, mutta sitä ennen tarvitaan vielä kaavatyötä valmistelevaa, syventävää alueiden käytön suunnittelua ja lähtötiedon tarkentamista.

 

Lisätietoja:

Lieksan kaupunki, Jarkko Määttänen, kaupunginjohtaja, p. 04010 44001

Juuan kunta, Markus Hirvonen, kunnanjohtaja, p. 04010 42001

Sweco Ympäristö Oy, Kimmo Vähäjylkkä, kehitysjohtaja, p. 040 531 4481

RAIJA MUSTONEN

Johdon sihteeri

Pielisentie 3
81700 Lieksa

p. 04010 44003
raija.mustonen(at)lieksa.fi