« Takaisin

7 milj.euroa yrityksen kehittämisavustusta Green Fuel Nordic Oy:n Lieksan bioöljyjalostamoinvestointiin

ELY-keskus, tiedote 29.1.2018

ELY-keskus on tehnyt 25.1.2018 GFN Lieksa Oy:lle 7 miljoonan euron rahoituspäätöksen hankkeeseen "Bioöljyn valmistaminen pyrolyysimenetelmällä biomassasta". GFN Lieksa Oy:lle myönnettiin 35 % avustus 20 miljoonan euron teknologiainvestointikustannuksiin, jotka tähtäävät bioöljytuotannon käynnistämiseen Lieksassa vuonna 2019. Investoinnin tavoitteena on luoda merkittävästi uutta liikevaihtoa ja sitä kautta uusia työpaikkoja niin yritykseen kuin yrityksen alihankintaverkostoonkin. Käynnistyvällä hankkeella uskotaan olevan merkittävät myönteiset vaikutukset niin Pohjois-Karjalan kuin myös koko Suomen biotalouden osaamisen ja liiketoiminnan kasvuun.

Lieksan pilottihanke mahdollistaa Suomeen uuden biotalouden toimintamallin kehittymisen, jossa tuotantoyksikön lähialueilta saatava uusiutuva metsäpohjainen raaka-aine jalostetaan korkean energiasisällön omaavaksi laadukkaaksi bioöljyksi. Näitä yksiköitä voidaan sijoittaa aina raaka-ainelähteiden lähelle, sillä bioöljyn kuljetuskustannukset eivät näyttele merkittävää roolia lopputuotteen markkinahinnassa. Hanke tukee myös hallituksen ympäristö- ja energiapolitiikkaa sekä luo uusia työpaikkona maan syrjäisemmille alueille. Siirtyminen maailmalta tuodun fossiilisten öljytuotteiden käytöstä paikallisesti tuotettuun rikittömään bioöljyyn vähentää ympäristöpäästöjä. Toteutuessaan suunnitellulla tavalla Lieksan pilottihanke edistää korkeamman jalostusasteen kotimaista energiantuotantoa ja parantaa Suomen energiaomavaraisuutta.  

Tulevaisuudessa bioöljy voi toimia myös monelle muulle yritykselle ja tutkimuslaitokselle kehitysalustana ja raaka-aineena erilaisille biokemikaalituotteille tai liikenteen polttoaineille. Liikennepolttoainekäytön osalta teknologia on jo tunnettua. Korkeamman jalostusasteen tuotteiden osalta tarvitaan vielä mittava määrä t&k -toimintaa ennen kuin kaupallisesti merkittäviä läpimurtoja saavutetaan. Korkeamman jalostusasteen tuotteita saattaisivat olla erilaiset kemialliset yhdisteet ja tuotteet esimerkiksi pinnoitukseen, ruoka- ja kosmetiikkateollisuuteen sekä erilaiset lääketieteen sovellutukset.

Lisätietoja:
Rakennerahastopalvelut -yksikön päällikkö Kalevi Pölönen, kalevi.polonen(at)ely-keskus.fi, p. 044 2464 670

 

 


RAIJA MUSTONEN

Johdon sihteeri

Pielisentie 3
81700 Lieksa

p. 04010 44003
raija.mustonen(at)lieksa.fi