Lieksan kaupungin organisaatio uudistuu

Lieksan kaupunginvaltuusto on 20.6.2016 hyväksynyt kaupungille uuden strategian. Strategian painopistealueita ovat:

  • Elinvoima
  • Talous ja omistajaohjaus
  • Hyvinvointi
  • Osallisuus

Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu siirtyy kaupungilta maakunnalliselle kuntayhtymälle Siun Sotelle 1.1.2017.

Tutustu uuteen strategiaan tästä.


Lieksan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt uuden organisaatiorakententeen 26.9.2016.

Uusi organisaatiomalli rakentuu elinvoiman ja hyvinvoinnin kokonaisuuksien pohjalle. Asiakaspalvelua keskitetään entistä enemmän monikanavaiseen asiakaspalvelupisteeseen. Asianhallinta-, laskenta- sekä muut toimistopalvelut keskitetään yhteen yksikköön, joka tuottaan hallinnon tukipalvelut koko kaupungin organisaatiolle. Kuntatekniikka ja vesihuolto toimivat uudessa organisaatiossa liikelaitoksina. Koko konsernin kiinteistöjen rakentaminen, ylläpito ja vuokraus keskitetään yhteen yhtiöön ja yritysten sijoittumis-, neuvonta- ja kasvupalvelut sekä elinkeinoelämän tukemiseen liittyvä kehittämis- ja hanketoiminta toiseen.

Lieksan kaupungin strategian sisällöt ohjaavat sekä strategista että operatiivista päätöksentekoa ja toimintaa tehokkuuteen, nopeuteen ja joustavuuteen.

Kaupunginhallituksen merkitys kasvaa erityisesti elinvoima-asioissa sekä konsernin omistajaohjauksessa. Kaupunginhallituksen yhteyteen uutena toimielimenä perustetaan lupajaosto, joka toimii kaupungin maankäyttö- ja rakennuslain sekä ympäristönsuojelulain mukaisena viranomaisena. Liikelaitokset toimivat suoraan kaupunginhallituksen alaisuudessa.

Uutena lautakuntana päätöksenteko-organisaatiossa on hyvinvointilautakunta. Kuntalain mukaisina lautakuntina säilyvät tarkastuslautakunta ja vaalilautakunta. Kaupunginhallitus asettaa kuntalain mukaisesti vanhus- ja vammaispalveluneuvostot sekä nuorisovaltuuston.

Päätöksenteko-organisaatio muuttuu 1.6.2017 alkaen ja operatiivinen organisaatio vuoden 2017 alusta.

Tutustu: