Työllisyyspalvelut

Lieksan kaupungin työllisyyspalveluiden tarkoituksena on tukea työelämä osallisuutta ja luoda edellytykset työllistymiselle. Työllisyyspalveluissa tehdään tiivistä yhteistyötä TE-toimiston, kaupungin eri hallintokuntien ja välityömarkkinatoimijoiden kanssa asiakkaan työllistymisen tukemiseksi. Erityinen painopistealue on nuorten aikuisten ja pitkäaikaistyöttömien tukeminen työelämään.

Palveluihin voi hakeutua TE-toimiston, sosiaalipalveluiden, muiden yhteistyötahojen tai työnhakijan omasta aloitteesta.

Lieksan kaupunki oli myös mukana työ- ja elinkeinoministeriön työllisyyden kuntakokeilussa, jossa pyrittiin tukemaan pitkäaikaistyöttömien työllistymistä ja vähentämään  työttömyyttä.

Työllistämislisä on yrityksien työllistämiseen suunnattu kaupungin tuki. Sitä voi saada, kun työllistää työttömän henkilön vähintään puolen vuoden ajaksi töihin. Kysy lisää Raija Schroderus, p. 050 566 9156

Työllistämislisähakemus ja -ohjeet löytyvät Lomakkeet-sivulta

 

Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttava työtoiminta on tarkoitettu työttömälle työnhakijalle elämänhallinnan ja työllistämismahdollisuuksien parantamiseksi. Laki kuntouttavasta työtoiminnasta velvoittaa kunnat sekä työ- ja elinkeinotoimiston järjestämään asiakkaalleen sopivan palvelukokonaisuuden.

Työtoimintapaikat ovat kuntien ja valtion eri hallintokunnissa, järjestöissä, säätiöissä tai muissa julkisissa yhteisöissä. Kuntouttava työtoiminta ei ole mahdollista yrityksissä.

Toiminta ei ole työsuhteinen eikä toiminnassa ole lisä-, yli-, yö- ja vuorotyötä. Työtehtävät ovat avustavia tehtäviä. Kuntouttavan työtoiminnan sopimus räätälöidään hakijan työ- ja toimintakyvyn mukaisesti. Sopimuksen pituus on vähintään 3kk ja työtoimintapäiviä viikossa voi olla 1-4 päivää. Työaika on 4-8 tuntia päivässä.

Kuntouttavan työtoiminnan ajalta saa työmarkkinatukea ja kulukorvausta. Työttömyysetuutta maksetaan palveluun osallistumisen perusteella 5 päivältä viikossa riippumatta työtoimintapäivien määrästä. Kulukorvausta maksetaan osallistumispäiviltä.

Kaupungilla on mahdollista korvata matkakuluja, jos työtoimintapaikka sijaitsee yli 5 kilometrin päässä kotiosoitteesta.

Kuntouttavassa työtoiminnassa noudatetaan työturvallisuuslakia ja kaupunki järjestää työtapaturmavakuutuksen. Terveydenhuollon palvelu toteutetaan perusterveydenhuollon kautta.

 

 

RIIKKA IGNATIUS

Työllisyyspalveluvastaava

Lieksan kaupunki
Kainuuntie 96
81700 Lieksa


p. 04010 44312

 


Postiosoite:
Lieksan kaupunki
Työllisyyspalvelut
PL 41
81701 Lieksa