Tonttipuut ja maisematyölupa

Asemakaava-alueella puun kaatamiseen tarvitaan maisematyölupa rakennusvalvontaviranomaiselta.