Suunnittelutarvealue ja -ratkaisu

Lieksan kaupungin rakennusjärjestyksessä on määritelty suunnittelutarvealue. Rakentaminen ko. alueella edellyttää erillisen suunnittelutarveratkaisun hakemista. Päätös suunnittelutarveratkaisusta tulee olla ennen kuin rakennuslupa-asia ratkaistaan. Rakennustarkastuspäällikkö päättää suunnittelutarveratkaisuista.

Hakemusasiakirjat:

1. Hakemus 1 kpl            
2. Asemapiirros rakennuspaikasta 3 kpl
3. Peruskarttaote
Hakemukseen liitetään peruskarttaote MK 1:10 000 rakennuspaikasta ja sen lähiympäristöstä 3 kpl
4. Omistus-/hallintaoikeusselvitys
(Lainhuuto, kauppakirja tai vuokrasopimus) 1 kpl
5. Naapureiden kuuleminen
(Naapureiden kuulemisen voi jättää myös rakennusvalvonnan tehtäväksi, taksan mukaista maksua vastaan) 1 kpl
6. Tieliittymälupa
Tieviranomaisten tieliittymälupa liitetään hakemukseen silloin, kun hakemuksen mukainen rakentaminen edellyttää uuden tieliittymän rakentamista yleiseen maantiehen tai paikallistiehen tai jos jo olevan tieliittymän luokka rakentamisen vuoksi muuttuu. 1 kpl
7. Muut liitteet
Muut hakijan hakemuksensa perustelemiseksi tai tueksi liittämät asiakirjat 

Lupahakemus- ym. lomakkeet voi noutaa:
rakennusvalvonnasta
Pielisentie 3, (1. kerros), 81700 LIEKSA

Lomakkeet ovat saatavilla sähköisessä muodossa lomakkeet -sivulta.

Peruskarttaotteet voi noutaa:
kiinteistörekisterinhoitajalta
Pielisentie 3 (1. kerros), 81700 LIEKSA
tai tilata puhelimitse 04010 44712

Hakemukset liitteineen jätetään tai toimitetaan postitse:
rakennusvalvontaan
Pielisentie 3, 81700 LIEKSA (1.kerros), puh. 04010 44792