Suunnittelutarvealue ja -ratkaisu

Lieksan kaupungin rakennusjärjestyksessä on määritelty suunnittelutarvealue. Rakentaminen ko. alueella edellyttää erillisen suunnittelutarveratkaisun hakemista. Päätös suunnittelutarveratkaisusta tulee olla ennen kuin rakennuslupa-asia ratkaistaan. Rakennustarkastuspäällikkö päättää suunnittelutarveratkaisuista.

Rakennusvalvonta on siirtynyt kokonaan sähköiseen arkistointi- ja lupakäsittelyyn 1.1.2018 alkaen.
 

Rakentamisen luvat tulee hakea sähköisen www.lupapiste.fi -palvelun kautta.