Rakennusjärjestyksessä

annetaan paikallisista oloista johtuvat suunnitelmallisen ja sopivan rakentamisen, kulttuuri- ja luonnonarvojen huomioon ottamisen sekä hyvän elinympäristön toteutumisen ja säilyttämisen kannalta tarpeelliset määräykset, joilla ohjataan maankäyttöä ja rakentamista Lieksan kaupungissa.

Siirry Lieksan ja Nurmeksen rakennusjärjestykseen

Siirry rakennusjärjestyksen Lieksan liitekarttaan