Purkamislupa, purkamisilmoitus

Lupa rakennuksen tai sen osan purkamiseen tarvitaan asemakaava-alueella ja alueella, jolla on voimassa rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi sekä mikäli yleiskaavassa niin määrätään.

Lupaa ei tarvita, jos voimassa oleva rakennuslupa tai hyväksytty katu-/tiesuunnitelma edellyttää rakennuksen purkamista. Lupaa ei myöskään tarvita talousrakennuksen ja muun vähäisen rakennuksen purkamiseen muutoin kuin poikkeustapauksissa.

Mikäli purkamiseen ei tarvita lupaa, on purkamisesta tehtävä purkamisilmoitus rakennusvalvontaviranomaiselle vähintään 30 päivää ennen purkamistyöhön ryhtymistä.

Rakennusvalvonta on siirtynyt kokonaan sähköiseen arkistointi- ja lupakäsittelyyn 1.1.2018 alkaen.

Rakentamisen luvat tulee hakea sähköisen www.lupapiste.fi -palvelun kautta.