Purkamislupa, purkamisilmoitus

Lupa rakennuksen tai sen osan purkamiseen tarvitaan asemakaava-alueella ja alueella, jolla on voimassa rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi sekä mikäli yleiskaavassa niin määrätään.

Lupaa ei tarvita, jos voimassa oleva rakennuslupa tai hyväksytty katu-/tiesuunnitelma edellyttää rakennuksen purkamista. Lupaa ei myöskään tarvita talousrakennuksen ja muun vähäisen rakennuksen purkamiseen muutoin kuin poikkeustapauksissa.

Mikäli purkamiseen ei tarvita lupaa, on purkamisesta tehtävä purkamisilmoitus rakennusvalvontaviranomaiselle vähintään 30 päivää ennen purkamistyöhön ryhtymistä.

Hakemusasiakirjat:

1. Hakemus/ilmoitus 1 kpl                                           
2. Kaavaote ja -määräykset tai peruskarttaote
Kaavaote kaava-alueilla ja peruskarttaote kaavan ulkopuolisilla alueilla
(Otteeseen merkitään purettavan rakennuksen sijainti) 1 kpl
3. Omistus-/hallintaoikeusselvitys
(Lainhuuto, kauppakirja tai vuokrasopimus) 1 kpl
4. Selvitys purkamistyöstä ja purkujätteen käsittelystä
(Selvitys annetaan erillisellä lomakkeella) 1 kpl
5. RK 9-lomake purettavasta rakennuksesta
Ilmoitus rakennuksen poistumasta väestörekisterikeskusta varten 1 kpl
6. Naapureiden kuuleminen
(Naapureiden kuulemisen voi jättää myös rakennusvalvonnan tehtäväksi, taksan mukaista maksua vastaan) 1 kpl
7. Vastaavan työnjohtajan hakemus/ilmoitus
Vain silloin, kun purkaminen edellyttää purkamislupaa 1 kpl

Lupahakemus- ym. lomakkeet voi noutaa:
rakennusvalvonnasta
Pielisentie 3, (1. kerros), 81700 LIEKSA

Lomakkeet ovat saatavilla sähköisessä muodossa lomakkeet -sivulta.

Tonttiasiakirjat voi noutaa:
kiinteistörekisterinhoitajalta
Pielisentie 3 (1. kerros), 81700 LIEKSA
tai tilata puhelimitse 04010 44712

Hakemukset liitteineen jätetään tai toimitetaan postitse:
rakennusvalvontaan
Pielisentie 3, 81700 LIEKSA (1.kerros), puh. 04010 44792