Poissaolot ja myöhästymiset

Koulu edellyttää ja opiskelijan oma menestys vaatii, että opiskelija opiskelee täsmällisesti ja tarmokkaasti. Poissaolot ja myöhästymiset ovat kurssimuotoisessa, nopeasti etenevässä lukio-opiskelussa erityisen vahingollisia puhumattakaan niistä vaikutuksista, mitä aiheettomilla poissaoloilla ja myöhästelyillä on koko koulun opiskeluilmapiiriin. Aiheettomilla poissaoloilla on kurssiarvosanoja alentava vaikutus.
 
Jos opiskelija joutuu olemaan poissa koulusta sairauden vuoksi pidempään kuin kaksi päivää, asiasta on ilmoitettava ryhmänohjaajalle. Jos opiskelija sairastuu koulupäivän aikana, sairastumisesta on ilmoitettava ryhmänohjaajalle, apulaisrehtorille tai opettajalle. Apulaisrehtori tai ryhmänohjaaja voi muunkin pätevän syyn nojalla myöntää luvan poissaoloon, mutta lupa on aina pyydettävä etukäteen.
Opiskelija voi poistua koulusta kesken työpäivän vain apulaisrehtorin, ryhmänohjaajan tai muun opettajan luvalla.
Luvan enintään viiden päivän poissaoloon myöntää ryhmänohjaaja ja muutoin apulaisrehtori.

Jos opiskelija on ollut ilman hyväksyttävää syytä kurssilta poissa enemmän kuin kolme (3) tuntia (75 min oppitunnit) , tai jos opiskelija ei asianmukaisesti selvitä poissaolojaan, kurssi jätetään arvostelematta ja kurssi on käytävä uudelleen. Jos poissaoloja on enemmän, kuin 6 tuntia, kurssi keskeytyy. Hyväksyttävä syy poissaoloon on sairaus tai rehtorin, ryhmänohjaajan tai opettajan antama lupa.

Opiskelijan on aina annettava jokaisesta poissaolostaan selvitys. Huoltajat selvittävät poissaolot Wilman kautta. Poissaoloselvitykseksi käy myös kouluterveydenhoitajan-/lääkärintodistus. 

Kaikki poissaolot kirjataan Wilmaan ja tilastoidaan. Kolmesta myöhästymisestä tulee yksi poissaolotunti. Poikkeavien tapahtumien ajalta (mm. yhteiset tilaisuudet tavallisten tuntien sijasta) poissaolot kirjataan niiden kurssien kohdalle, joiden tunteja lukujärjestyksen mukaan ko. aikana olisi pitänyt olla.

Jos opiskelijalla on sairauden tai muun hyväksyttävän syyn aiheuttamia poissaoloja yli 3 h, hänen on neuvoteltava kurssin opiskelun jatkamisesta aineenopettajan kanssa.

Perheen ulkomaanmatkat, joilla lukiolainen on mukana, on syytä suunnitella koulun loma-ajaksi. Matkojen vaatimista poissaoloista on syytä aina neuvotella jo ennen matkan tilaamista.

Ryhmänohjaajat seuraavat oman ryhmänsä opiskelijoiden poissaoloja ja tarkkailevat myöhästymismerkintöjä. He ilmoittavat toistuvista myöhästelyistä apulaisrehtorille ja kotiin. Apulaisrehtori siirtää asian tarvittaessa johtokunnalle toimenpiteitä varten.