Poikkeamislupa

Poikkeamislupa tarvitaan jos poiketaan rakentamista koskevista säännöksistä vähäistä enemmän. Niin sanottu vähäinen poikkeaminen voidaan käsitellä ja hyväksyä rakennusluvan yhteydessä.

Poikkeamispäätöstä voidaan hakea rakentamista koskevista säännöksistä, määräyksistä, rajoituksista ja kielloista kuten rakennuskiellosta. Poikkeaminen edellyttää erityistä syytä. Rakennustarkastuspäällikkö myöntää poikkeamisluvan, kun kysymyksessä on olemassa olevan rakennuksen korvaaminen uudella, rakennuksen laajentaminen tai rakennuksen käyttötarkoituksen muuttaminen. Muussa tapauksessa poikkeamisen myöntää kaupunginhallituksen lupajaosto. Poikkeamispäätös ei vielä oikeuta rakentamiseen, päätöksessä määrätään aina aika, minkä kuluessa rakennuslupaa on haettava.

Hakemusasiakirjat:

1. Hakemus 1 kpl                  
2. Asemapiirros rakennuspaikasta 3 kpl
3. Kaavaote ja -määräykset tai peruskarttaote
Kaavaote kaava-alueilla ja peruskarttaote kaavan ulkopuolisilla alueilla 3 kpl
4. Omistus-/hallintaoikeusselvitys
(Lainhuuto, kauppakirja tai vuokrasopimus) 1 kpl
5. Naapureiden kuuleminen
Naapureiden kuulemisen voi jättää myös kaupungin hoidettavaksi, taksan mukaista maksua vastaan 1 kpl
6. Tieliittymälupa
Tieviranomaisten tieliittymälupa liitetään hakemukseen silloin, kun hekemuksen  mukainen rakentaminen edellyttää uuden tieliittymän rakentamista yleiseen maantiehen tai paikallistiehen tai jos jo olevan tieliittymän luokka rakentamisen vuoksi muuttuu. 1 kpl
7. Muut liitteet
Muut hakijan hakemuksensa perustelemiseksi tai tueksi liittämät asiakirjat
 

Lupahakemus- ym. lomakkeet voi noutaa:
rakennusvalvonnasta
Pielisentie 3, (1. kerros), 81700 LIEKSA

Lomakkeet ovat saatavilla sähköisessä muodossa lomakkeet -sivulta.

Tonttiasiakirjat voi noutaa:
kiinteistörekisterinhoitajalta
Pielisentie 3 (1. kerros), 81700 LIEKSA
tai tilata puhelimitse 04010 44712

Hakemukset liitteineen jätetään tai toimitetaan postitse:
rakennusvalvontaan
Pielisentie 3, 81700 LIEKSA (1.kerros), puh. 04010 44792