Kaavoitustietoja

 

Ajantasainen asemakaava:

Asemakaava

Ajantasainen yleiskaava:

Yleiskaava 

Kaava-asiakirjoja ovat:

- Kaavakartta
- Kaavamerkinnät ja -määräykset
- Kaavaselostus
- Tausta-aineistoksi laaditut erillisselvitykset, kuten: luonto-, maisema-, melu-, liikenne-, arkeologinen-, liito-orava-, jne. -selvitykset.

Kaavamerkinnöillä ja -määräyksillä kerrotaan mitä eri alueilla saa tehdä