Perusopetus

Suomessa vakinaisesti asuvat lapset ovat oppivelvollisia. Oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, jona lapsi täyttää seitsemän vuotta. Oppivelvollisuus päättyy, kun perusopetuksen oppimäärä on suoritettu tai kun oppivelvollisuuden alkamisesta on kulunut 10 vuotta.

Mikäli perusopetukselle asetettuja tavoitteita ei lapsen vammaisuuden tai sairauden vuoksi ole mahdollista saavuttaa yhdeksässä vuodessa, alkaa oppivelvollisuus vuotta säädettyä aikaisemmin ja kestää 11 vuotta.
 
Oppivelvollisen on osallistuttava perusopetuslain mukaisesti järjestettyyn opetukseen tai saatava muulla tavalla perusopetuksen oppimäärää vastaavat tiedot.

Oppivelvollisen huoltajan tulee huolehtia siitä, että oppivelvollisuus tulee suoritettua.

Lieksassa perusopetusta annetaan

  • Pohjoisen alueen alakouluissa: Keskuskoulu, Jamalin koulu
  • Eteläisen alueen alakouluissa: Rantalan koulu, Vuoniskylien koulu, Kolin koulu
  • Yläkoulussa: Keskuskoulun yläkoulu

Lieksan peruskoulujen ja lukion tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

JUHA RYYNÄNEN

Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen vastuuhenkilö

Pielisentie 9 - 11
81700 Lieksa

p. 04010 44160
juha.ryynanen(at)lieksa.fi