Perhepäivähoito

Lieksan päivähoitoon tarvitaan omassa kodissa työskenteleviä perhepäivähoitajia.
Perhepäivähoitotyöstä kiinnostuneita pyydetään ottamaan yhteyttä varhaiskasvatuksen aluejohtajiin; Eija Heikkinen p. 04010 44144 tai Elina Mikkola p. 04010 44128.

Perhepäivähoidon muodot ovat: tavallinen perhepäivähoito, kolmiperhepäivähoito ja  ryhmäperhepäivähoito.

Perhepäivähoidossa hoitopaikkana on hoitajan oma koti. Lapsiryhmä on pieni; neljä alle kouluikäistä lasta kokopäivähoidossa, sekä mahdollisesti yksi osa-aikahoidossa oleva lapsi.

Hoitoryhmässä voi olla eri ikäisiä lapsia, joten toimintaa suunnitellaan lapsen ikätaso huomioiden. Päiväohjelman rungon luo hyvä perushoito. Perhepäivähoidossa leikillä on keskeinen asema, sillä se on tärkein keino lapselle kehittää omaa persoonallisuuttaan.

Perhepäivähoidon vahvuutena on pieni ryhmä, sekä hoitopaikan kodinomaisuus. Perhepäivähoidossa lapsi saa usein myös miehen, perheenisän mallin.


 

ELINA MIKKOLA

Varhaiskasvatuksen aluejohtaja (kaupungin eteläosa ja Pankakoski)

Oravatie 1, rak. 2
81720 Lieksa

p. 04010 44128
elina.mikkola(at)lieksa.fi

EIJA HEIKKINEN

Varhaiskasvatuksen aluejohtaja (kaupungin pohjoisosa)

Jokikatu 1
81700 Lieksa

p. 04010 44144
eija.heikkinen(at)lieksa.fi