Päiväkodit

Navigaatiovalikko

Päiväkodit

Päiväkodit

Päiväkoti Orava

Kaupungin eteläosa

Partalanmäen päiväkoti

Vuorohoito

Kaupungin pohjoisosa

Päiväkotien ruokalista 2019 kevät

PTV-sisältö

Kunnallinen päiväkotihoito

Vastuuorganisaatio: Lieksan kaupunki

Lieksassa päiväkotihoitoa järjestetään kahdessa päiväkodissa, Orava (Oravatie 1, 81720 Lieksa) ja Partalanmäen päiväkoti, (Jokikatu 1, 81700 Lieksa).

Kenelle ja millä ehdoin

Päiväkotihoitoa voi saada lapsi, joka ei ole vielä oppivelvollinen.

Hoitoa voi saada lapsi, joka ei ole vielä oppivelvollinen. Myös oppivelvollisuusikäinen voi saada päivähoitoa, jos erityiset olosuhteet sitä vaativat eikä hoitoa voida muuten järjestää.

Lainsäädäntö

PTV-sisältö

Tilapäinen päivähoito

Tilapäistä hoitoa järjestetään tarvittaessa olemassa olevien resurssien puitteissa.

Kenelle ja millä ehdoin

Hoitoa voi saada lapsi, joka ei ole vielä oppivelvollinen.

Hoitoa voi saada lapsi, joka ei ole vielä oppivelvollinen. Myös oppivelvollisuusikäinen voi saada päivähoitoa, jos erityiset olosuhteet sitä vaativat eikä hoitoa voida muuten järjestää.

Lainsäädäntö

PTV-sisältö

Varhaiskasvatuksen vuorohoito

Lieksan kaupungissa vuorohoitoa järjestetään Partalanmäen päiväkodissa. Vuorohoitoa tarjotaan huoltajien ilmoittamien hoitoaikojen puitteissa.

Kenelle ja millä ehdoin

Vanhemmat voivat hakea lapselleen vuorohoitopaikkaa, jos he ovat vuorotyössä tai heidän opiskelunsa ajoittuu iltaan. Hoitoa voi saada lapsi, joka ei ole vielä oppivelvollinen.

Vanhemmat voivat hakea lapselleen vuorohoitopaikkaa, jos he ovat vuorotyössä tai heidän opiskelunsa ajoittuu iltaan. Hoitoa voi saada lapsi, joka ei ole vielä oppivelvollinen. Myös oppivelvollisuusikäinen voi saada päivähoitoa, jos erityiset olosuhteet sitä vaativat eikä hoitoa voida muuten järjestää.

Lainsäädäntö