Päivähoitopalvelut

Päivähoidon toiminnassa noudatetaan

Tavoitteet koostuvat seuraavista osatekijöistä:

Hyvä palvelujen saatavuus

 • riittävästi tarpeen mukaisia hoitopaikkoja  
 • riittävästi ammattitaitoista henkilöstöä
 • viihtyisä, virikkeellinen ja kiireetön ympäristö / monipuolinen toiminta
 • kustannukset tasapainossa


Lapsen yksilöllinen huomioiminen

 • lapsen ikätason huomioiminen kaikessa toiminnassa
 • lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / esiopetussuunnitelma tehdään jokaiselle lapselle
 • lapsen näkökulma hoidossa, kasvatuksessa ja opetuksessa: lapsia kuunnellaan, heidän mielipiteitään kysellään ja niitä kunnioitetaan
 • minäkuvan ja terveen itsetunnon kehittäminen: Lapsille osoitetaan rakkautta ja lämpöä ja heitä pidetään paljon sylissä. Huumorin käyttö tuo iloa työhön.

Hyvä yhteistyö

 • toiminnassa pyritään aitoon kasvatuskumppanuuteen vanhempien kanssa
 • molemminpuolisen luottamuksen saavuttaminen
 • kahdenkeskiset keskustelut vanhempien kanssa
 • vanhempien ja lasten vaikutusmahdollisuuksien lisääminen käytännössä
 • päivähoidon henkilöstön hyvä keskinäinen yhteistyö, tiimityö
 • moniammatillinen yhteistyö muiden yhteistyökumppaneiden kanssa

Lasten erityistarpeisiin vastaaminen

 • varhaiskuntoutuksen kehittäminen, osaamisen keskittäminen  
 • lapsen ja perheen ongelmien varhainen tunnistaminen / asioiden eteenpäin vieminen  

Työyhteisön oman toiminnan tutkiminen

 • toiminnan arviointi ja seuranta: asiakaskyselyt, työyhteisökyselyt
 • kehittämisen kohteena työssä jaksaminen
 • kehityskeskustelut, työkierto  

Hyvä suunnittelu tuo joustavuutta ja tehokkuutta.

Lapset ovat ilomme!

ELINA MIKKOLA

Varhaiskasvatuksen aluejohtaja (kaupungin eteläosa ja Pankakoski)

Oravatie 1, rak. 2
81720 Lieksa

p. 04010 44128
elina.mikkola(at)lieksa.fi

EIJA HEIKKINEN

Varhaiskasvatuksen aluejohtaja (kaupungin pohjoisosa)

Jokikatu 1
81700 Lieksa

p. 04010 44144
eija.heikkinen(at)lieksa.fi