Oppilaskunta

Keskuskoulun oppilaskunnan muodostavat kaikki koulumme oppilaat. Oppilaskunta pitää sääntömääräiset syys- ja kevätkokoukset. Oppilaskunnan hallitus valitaan hakemusten perusteella ja oppilaita haastatellen. Oppilaskunnan hallituksen tehtävänä on toimeenpanna oppilaskunnan ehdotuksia toiminnan tavoitteiden saavuttamiseksi. Hallitus pitää myös yhteyttä Plan-kummilapseen Perussa. Oppilaskunnan toimintaa ohjaa tehtävään valittu opettaja Juha Toivanen.