Oppilaskunta

Koulussamme on oppilaskuntatoimintaa. Keskuskoulun oppilaskunnan muodostavat kaikki koulumme oppilaat. Oppilaskunta pitää sääntömääräiset syys- ja kevätkokoukset. Jokainen luokka on valinnut luottamusoppilaan ja heille varaluottamusoppilaan. Oppilaskunnan hallitus valitaan hakemusten perusteella ja oppilaita haastatellen. Oppilaskunnan hallituksen tehtävänä on toimeenpanna oppilaskunnan ehdotuksia toiminnan tavoitteiden saavuttamiseksi.


Sivua on päivitetty 2.8.2017, klo 8:32