Oppilashuolto

Erityisopetus

Erityisopettaja Anna-Liisa Sottinen (7. luokan tupa), p. 04010 44266
Erityisopettaja Kaisa Päiväpuro (8. luokan tupa), p. 04010 44264
Erityisopettaja Riitta Kettunen (9. luokan tupa), p. 04010 44209
Erityisopettaja Jouni Mononen (laaja-alainen er.opetus), p. 04010 44220
Erityisopettaja Maija Nuutinen (JOPO), p. 04010 44218
 

 

Oppilaanohjaus

Oppilaanohjaaja Anelma Honkanen, p. 04010 44206 
Oppilaanohjaaja Eveliina Hirvonen, p. 04010 44208
Oppilaanohjaaja Lauri Lehikoinen, p. 04010 44202
 

Kouluruokailu

Keskuskoulun kouluruokailusta huolehtii kaupungin ruokahuolto.
Moisionkatu 15, keittiö p. 04010 44221
Koulukatu 16, keittiö p. 04010 44205
 

Koululääkäri

Koululääkäri Anni Pehkonen
- Vastaanotto terveyskeskuksessa neuvolan tiloissa.
- Ajanvaraus terveydenhoitajan puhelinnumerosta, 013 330 5473.

 

Kouluterveydenhuolto

Terveydenhoitaja Elisa Räsänen, p. 013 330 5473
- yhteydenotot myös Wilman ja sähköpostin kautta
- vastaanotto: Moisionkatu 15, 

Ma: klo 8-9 ilman ajanvarausta, klo 9-11 ajanvarauksella.
Ti: klo 8-9 ilman ajanvarausta, klo 9-13 ajanvarauksella.
Ke: klo 8-9 ilman ajanvarausta, klo 9-14 ajanvarauksella.
To: klo 8-9 ilman ajanvarausta, klo 9-13 ajanvarauksella.
Pe: klo 8-9 ilman ajanvarausta, klo 9-11.30 ajanvarauksella.

 

Perheneuvola

Pielisentie 54-56

ajanvaraus p. 013 330 5410
yleisten perhepalveluiden päivystävä puhelin 013 330 5432 (ark. 9-12)
psykologi p. 013 330 5444
sosiaalityöntekijä p. 013 330 5458

 

Hammashuolto

Kouluhammaslääkäri Sirpa Valkonen, ajanvaraus p. 013 330 2431

 

Koulukuraattori

tavattavissa koululla ma ja to 9-14, muulloin puhelimitse, Wilman tai sähköpostin kautta

Anne Hiltunen
Koulukuraattori
Perheneuvola
Torikatu 3 A 1, 81700 Lieksa
puh. (013) 330 5435
e-mail. anne.j.hiltunen(at)siunsote.fi

Riikka Timonen
Koulukuraattori
p. 013 330 5420
e-mail. riikka.timonen(at)siunsote.fi

Koulukuraattorin toiminta on osa koulun oppilashuoltoa. Koulukuraattorin tehtävät liittyvät pääasiassa oppilaiden, vanhempien ja opettajien kanssa tapahtuviin keskusteluihin ja asioiden hoitamiseen.

Oppilas voi itse ottaa yhteyttä koulukuraattoriin, jos on esim. koulunkäyntiin, vapaa-aikaan, ihmissuhteisiin tai muihin asioihin liittyviä huolia tai ongelmia ja haluaa keskustella niistä jonkun aikuisen kanssa.

Koulukuraattori voi kutsua oppilaan keskustelemaan, jos huoltaja tai opettaja on sitä pyytänyt tai asiasta on sovittu jonkun muun viranomaisen tai yhteistyötahon kanssa.
Koulukuraattori voi tarvittaessa ottaa yhteyttä oppilaan huoltajaan, neuvoteltuaan asiasta ensin oppilaan kanssa.

Keskustelut ovat luottamuksellisia.