Oppilashuolto

Koulukuraattori

Koulukuraattori on tavattavissa koululla joka kolmas perjantai klo 9:00 - 11:00 25.8.2017 alkaen, sekä sovitusti

Anne Hiltunen
Koulukuraattori
Perheneuvola
Torikatu 3 A 1, 81700 Lieksa
puh. (013) 330 5435
e-mail. anne.j.hiltunen(at)siunsote.fi

Riikka Timonen
Koulukuraattori
p. 013 330 5420
e-mail. riikka.timonen(at)siunsote.fi

 

Koulukuraattorin toiminta on osa koulun oppilashuoltoa ja oppilashuoltotiimin jäsenenä koulukuraattori osallistuu oppilashuoltoryhmän palavereihin. Koulukuraattorin tehtävät liittyvät pääasiassa oppilaiden, vanhempien ja opettajien kanssa tapahtuviin keskusteluihin ja asioiden hoitamiseen.


Lieksan koulukuraattorit kuuluvat 1.1.2017 alkaen Siun soten (Pohjois-Karjalan sosiaali ja terveyspalvelujen kuntayhtymä) alaisuuteen, perheneuvolan työryhmään.

* Oppilas voi itse ottaa yhteyttä koulukuraattoriin, jos on esim. koulunkäyntiin, vapaa-aikaan, ihmissuhteisiin tai muihin asioihin liittyviä huolia tai ongelmia ja haluaa keskustella niistä jonkun aikuisen kanssa.

*Koulukuraattori voi kutsua oppilaan keskustelemaan, jos huoltaja tai opettaja on sitä pyytänyt tai asiasta on sovittu jonkun muun viranomaisen tai yhteistyötahon kanssa.

* Koulukuraattori voi tarvittaessa ottaa yhteyttä oppilaan huoltajaan, neuvoteltuaan asiasta ensin oppilaan kanssa.

* Keskustelut ovat luottamuksellisia.