Oppilashuolto

Koulumme oppilashuolto kokoontuu säännöllisesti ennalta määrättyjen aikataulujen puitteissa. Tarvittaessa voidaan kokoontua myös tapauskohtaisesti.

Oppilashuolto jakaantuu yhteisölliseen ja yksilölliseen toimintaan.

  • Yhteisöllisella  oppilashuollolla pyritään luomaan koulussamme edellytykset yhteenkuuluvuudelle, huolenpidolle ja avoimmelle vuorovaikutukselle.
  • Yksityiskohtaisen oppilashuollon tavoitteena on seurata ja edistää oppilaan kokonaisvaltaista kehitystä, terveyttä, hyvinvointia ja oppimista.
  • Oppilashuoltoryhmän monialainen kokoonpano perustuu tapauskohtaiseen harkintaan ja käsiteltäävään asiaan.
  • Yksittäistä oppilasta koskevan asian käsittelystä asiantuntijaryhmässä laaditaan oppilashuoltokertomus. Kirjaamisen käytännön toteutuksen hoitaa kyseisen oppilaan opettaja.
  • Yksilökohtainen oppilashuolto perustuu aina oppilaan ja huoltajan suostumukseen.
  • Oppilashuoltotoimintaa seurataan, arvioidaan ja kehitetään sen sitä vaatiessa.

 

Erityisopetus

  • Riitta Puustinen, laaja-alainen erityisopetus, puh. 04010 44252

Koululääkäri

Koululääkäri Anni Pehkonen

  • Vastaanotto terveyskeskuksessa neuvolan tiloissa.
  • Ajanvaraus terveydenhoitajan puhelinnumerosta, (013) 330 5497.

 

Kouluterveydenhuolto

Terveydenhoitaja Mervi Vartiainen, puh. (013) 330 5497

  • yhteydenotot myös Wilman ja sähköpostin kautta

Koulukuraattori

Anne Johanna Hiltunen
Koulukuraattori
Puh. (013) 3305 435
e-mail. anne.j.hiltunen(at)siunsote.fi

Koulukuraattori on koululla joka toinen tiistai klo 8:00 - 10:00, 29.8 2017 alkaen.

Koulukuraattorin toiminta on osa koulun oppilashuoltoa. Koulukuraattorin tehtävät liittyvät pääasiassa oppilaiden, vanhempien ja opettajien kanssa tapahtuviin keskusteluihin ja asioiden hoitamiseen.

Oppilas voi itse ottaa yhteyttä koulukuraattoriin, jos on esim. koulunkäyntiin, vapaa-aikaan, ihmissuhteisiin tai muihin asioihin liittyviä huolia tai ongelmia ja haluaa keskustella niistä jonkun aikuisen kanssa.

Koulukuraattori voi kutsua oppilaan keskustelemaan, jos huoltaja tai opettaja on sitä pyytänyt tai asiasta on sovittu jonkun muun viranomaisen tai yhteistyötahon kanssa.
Koulukuraattori voi tarvittaessa ottaa yhteyttä oppilaan huoltajaan, neuvoteltuaan asiasta ensin oppilaan kanssa.

Keskustelut ovat luottamuksellisia.