Oppilashuolto

Koulumme oppilashuolto kokoontuu säännöllisesti ennalta määrättyjen aikataulujen puitteissa. Tarvittaessa voidaan kokoontua myös tapauskohtaisesti.

Oppilashuolto jakaantuu yhteisölliseen ja yksilölliseen toimintaan.

 • Yhteisöllisella  oppilashuollolla pyritään luomaan koulussamme edellytykset yhteenkuuluvuudelle, huolenpidolle ja avoimmelle vuorovaikutukselle.
 • Yksityiskohtaisen oppilashuollon tavoitteena on seurata ja edistää oppilaan kokonaisvaltaista kehitystä, terveyttä, hyvinvointia ja oppimista.
 • Oppilashuoltoryhmän monialainen kokoonpano perustuu tapauskohtaiseen harkintaan ja käsiteltäävään asiaan.
 • Yksittäistä oppilasta koskevan asian käsittelystä asiantuntijaryhmässä laaditaan oppilashuoltokertomus. Kirjaamisen käytännön toteutuksen hoitaa kyseisen oppilaan opettaja.
 • Yksilökohtainen oppilashuolto perustuu aina oppilaan ja huoltajan suostumukseen.
 • Oppilashuoltotoimintaa seurataan, arvioidaan ja kehitetään sen sitä vaatiessa.

Linkki:  Oppilashuoltosuunnitelma 2017 - 2018

 

Erityisopetus

Kuhmonkatu 30

 • Lea Nuutinen, laaja-alainen erityisopetus, puh. 04010 44230
 • Sirpa Havu, pienluokka 1-2e, puh. 04010 44232
 • Kaisu Turunen, pienluokka 0-9 e, puh. 04010 44233

 

Koulukatu 16

 • Lea Oravalahti-Pehkonen, laaja-alainen erityisopetus, puh.04010 44238
 • Nanna Sarjasto, pienluokka E 3-6, puh. 04010 44226
 • Petra Damstén, pienluokka 3-6 e, puh. 04010 44227
 • Riitta Puustinen, laaja-alainen erityisopetus, puh. 04010 44252
 • Anna Pirttiala, laaja-alainen erityisopetus

 

 

Koululääkäri

Koululääkäri Anni Pehkonen

 • Vastaanotto terveyskeskuksessa neuvolan tiloissa.
 • Ajanvaraus terveydenhoitajan puhelinnumerosta puh. (013) 330 5453.

 

Kouluterveydenhuolto

Terveydenhoitaja Marja Nevalainen, puh. (013) 330 5453

 • yhteydenotot myös Wilman ja sähköpostin kautta

 


Koulukuraattori

Perheneuvola
Torikatu 3 A 1, 81700 Lieksa
 

Riikka Timonen
Koulukuraattori
Puh. (013) 330 5420
e-mail.riikka.timonen(at)siunsote.fi

Anne Johanna Hiltunen
Koulukuraattori
Puh. (013) 330 5435
e-mail. anne.j.hiltunen(at)siunsote.fi

 

Koulukuraattirut ovat läsnä:

- Koulukadun koululla: maanantaisin 9:00 - 12:00 ja perjantaisin 9:00 - 12:00

- Kuhmonkadun koululla: tiistaisin 10:00 - 12:00 ja torstaisin 10:00 - 12:00

 

Koulukuraattorin toiminta on osa koulun oppilashuoltoa. Koulukuraattorin tehtävät liittyvät pääasiassa oppilaiden, vanhempien ja opettajien kanssa tapahtuviin keskusteluihin ja asioiden hoitamiseen.

Oppilas voi itse ottaa yhteyttä koulukuraattoriin, jos on esim. koulunkäyntiin, vapaa-aikaan, ihmissuhteisiin tai muihin asioihin liittyviä huolia tai ongelmia ja haluaa keskustella niistä jonkun aikuisen kanssa.

Koulukuraattori voi kutsua oppilaan keskustelemaan, jos huoltaja tai opettaja on sitä pyytänyt tai asiasta on sovittu jonkun muun viranomaisen tai yhteistyötahon kanssa.
Koulukuraattori voi tarvittaessa ottaa yhteyttä oppilaan huoltajaan, neuvoteltuaan asiasta ensin oppilaan kanssa.

Keskustelut ovat luottamuksellisia.